Når april og mai kommer så dukker også reinen opp ute ved fjordene og på kysten. Tirsdag 28. april passerte det en flokk rein på løype 10 fra Igeldas, løype 9 fra Gåradak og løype 7 fra Indre-Billefjord, onsdag 29. april var de flere km nord for disse løypene. Dagen etter at reinen hadde passert ble disse to løypene stengt for resten av sesongen.

Det er skrevet mye om beitekrise i reindrifta, og jeg er langt på vei enig i at vi skal vise ekstra hensyn når forholdene blir vanskelig. Løyper kan stenges når det virkelig er behov, men å stenge løyper når reinen har passert skaper bare mer harme i en allerede betent sak.

Er det virkelig så vanskelig at reindrifta og lokalbefolkningen ved kysten ikke kan finne løsninger som begge parter kan leve med? Er all stengning av løyper virkelig nødvendig, og trenger løypene å være stengt så lenge om gangen?

Det er noe som skurrer i denne saken!

I nevnte stenging så ble reineiere kontaktet av folk som kjente til hvem de er. De ble fortvilet når de hørte løypene var stengt, for det er de som får skylda og får føle sinne fra lokalbefolkningen. De hadde ikke spurt om stenging av aktuelle løyper siden de ikke så behov for det. Fylkesmannen påstår at de har fått beskjed om at det er rein i området og at det kom inn flere flokker sørfra. Jeg kjørte selv med scooter fra Igeldas til Sennalandet for å se etter spor, det var ingen tegn på at det var nye flokker på tur. Det var også rart at løyper sør for de stengte løypene var åpne, siden det skulle komme inn flokker sørfra.

Hvem er det da som stenger løypene? Er det Fylkesmannen som på egen hånd stenger løyper?

Jeg har opp gjennom årene hørt om mange slike saker. I et tilfelle leide en person et fly, fikk med seg Finnmark Dagblad, og fløy over områder med stengte løyper. De så ikke en eneste rein, og når saken så kom på trykk så fikk han drapstrusler. Det viser med tydelighet hvor betent saken er.

Nå har jeg altså selv opplevd at løyper stenges uten at det er rein der, vi var og sjekket området både samme dag som den ble stengt og dagen etter. Det var ikke rein i løypa eller i de områdene som var synlig fra løypa. Det ble flydd fôr med helikopter til en plass 9 km nord for løypa til Igeldas, mest trolig var det der reinen var.

Er det ikke på tide at vi finner løsninger som fungerer for begge parter?

Lokalbefolkningen ved kysten har brukt fjellet i generasjoner, både til matauke og rekreasjon. Min far fortalte mange historier om hvordan de kom seg til fjells til fots, med hest, og senere med traktor. I nyere tid benytter vi både ATV og snøscooter. Mange benytter bare snøscooteren når april og starten av mai kommer. Det gjør denne tiden svært verdifull. Det er heller ikke alle som har muligheter å sette scooteren på henger for å dra opp til fjells andre plasser.

Så når løypene blir stengt i mange dager, og som i dette tilfellet ut sesongen, så blir det både frustrasjon og sinne.

Er det ikke mulig å ta i bruk moderne teknologi for å ha kontroll med flokkene etter hvert som den flytter nordover. På den måten er det mulig å stenge løyper i noen timer i stedet for mange dager. Er jeg selv i området når reinen passerer så stiller jeg gjerne opp for å være løypevakt.

Enkelte områder stenges hvert år, kan vi ikke her få lagt om løypa, eller at reinen kan drives til en litt annet område?

Jeg oppfordrer i alle fall reineiere til å komme på banen for å få slutt på unødvendige stengninger av snøscooterløyper, for i nevnte stenging så er det i alle fall noe som skurrer. Så utfordrer jeg politikere til å se på regelverket, hvem har kontroll med hva Fylkesmannen gjør? Bør ikke kommunene selv ha full kontroll med løypenettet, det er tross alt der det sitter folk med lokalkunnskap.