– Det er en geotekniker fra NVE på vei ut dit nå. Han vil i løpet av kvelden kikke på området, gjøre sine vurderinger og så lage en plan for hva som skal gjøres videre, sier senioringeniør Anita Andreassen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NTB søndag kveld.

Ifølge Andreassen planlegges oppstart av grunnundersøkelser mandag, og arbeidets varighet vil avhenge av geoteknikerens undersøkelser.

Onsdag gikk det et større kvikkleireskred på Kråkneset, og åtte bygninger ble tatt, men ingen personer ble skadd. Natt til fredag gikk et nytt ras, som tok med seg en stor bit av Kråkenesveien, tidligere E6.

– Det er litt utfordrende å få en borerigg ut dit når veien er borte, sier Andreassen.

NVE har innført ferdselsforbud i området, og dette vil bli opprettholdt inntil videre, forklarer hun.

– Det er fortsatt aktivitet i gropa, og det går fremdeles små ras der nede. Det er fortsatt mye usikkerhet, sier Andreassen.

Det er for tiden stor flomfare i området, og meteorologene har bedt beredskapsmyndigheter om å forberede seg på alvorlige hendelser.

– Det er ikke noen store vassdrag i nærheten av området, men blir det mye nedbør, så vil jo det eventuelt kunne påvirke arbeidet, sier NVEs senioringeniør.