«Er NSR for opprettelse av en samestat?»

Jarl Hellesvik mener man må kunne snakke kritisk om samepolitiske spørsmål, uten å beskyldes for å være samehater.

Jarl Hellesvik mener man må kunne snakke kritisk om samepolitiske spørsmål, uten å beskyldes for å være samehater.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Lederen i NSR hevder i er debattinnlegg i «Finnmark Dagblad» den 16.12.19 at EDL sprer konspirasjonsteorier om samer.

«EDL - Organisasjonen som lever på å spre konspirasjonsteorier om samer»

Vi har følgende å bemerke:

1. EDL har aldri spekulert i eventuelle, hemmelige planer som Samerådet og NSR måtte ha, når vi har uttalt oss om den politikken som de fører og forfekter. (NSR er en sentral del av Samerådet og underlagt poltikken til Samerådet. )

2. Dette dreier seg ikke om samer, men om samepolitiske spørsmål. For oss handler det om å ta vare på og forsvare det etniske- og demokratiske likeverdet som vår samfunn skal være tuftet på. Om vi skulle komme til å omtale NSR som samer, så ville det i så tilfelle være med formuleringen «noen få samer». NSR har ingen dekning for å argumentere for at partiet er det samme som samene. Enhver oppegående person forstår at det å kritisere visse sider ved den politikken som NSR fører og forfekter ikke er det samme som å kritisere samene, eller som å være samefiendtlig.

3. NSR liker ikke at EDL benytter formuleringen samelandsbevegelsen. Vi hører at fortsatt synger NSR og co «Sapmisangen» som slutter med kampropet «Sameland for samene!». Vi leser også hva som står nedfelt i Samerådets «Tråantedeklarasjonen»(2017) som NSR har skrevet under på og derved gjort til sin politikk. Den som ikke skjønner hvorfor vi benytter ordet samelandsbevegelsen bør lese Tråantedeklarasjonen. Den finnes på nettet: http://www.saamicouncil.net/fileadmin/user_upload/Documents/Julgg%C3%A1%C5%A1tusat/Tr%C3%A5ante_deklarationen_svensk.pdf

4. Når vi hevder at det er en berettiget grunn til å mistenke samelandsbevegelsen for å sverme for ideen om opprettelse av en samestat, så har dette sin grunn, blant annet i det forholdet at formuleringen «samisk selvbestemmelse» benyttes, og at dette gjøres uten å unndra noe politikkområde fra denne formuleringen.

Denne mistanken får ytterligere næring når en leser i Tråantedeklarasjonen at «Samenes rett til selvbestemmelse har sitt utspring i det samiske folket, som utgjør en nasjon. Historisk har samene selv bestemt over kulturen, samfunnet, næringer og landområder». Den som måtte tro at Tråantedeklarasjonen er et arbeidsuhell, kan for eksempel lese Kirunadeklarasjonen (2000). Der kan en blant annet lese at samene har rett til «fritt å bestemme over sitt land og sine ressurser» og at statene har plikt til å gjennomføre tiltak som «sikrer full iverksettelse av samisk selvråderett».

Det er jo mulig at de selv ikke forstår rekkevidden av det de vedtar og uttaler, men enhver logikk tilsier at dersom de krav som fremmes skal kunne innfris, så må det minst opprettes en samisk delstat. Den som er usikker på hva som er rekkevidden av de krav som fremmes, kan jo forlegge dette for statsvitere.

5. NSR-lederen misliker at vi har avdekket at ILO-konvensjon nr.169 som ble vedtatt i 1989, er et bestillingsverk fra Samerådet og en fraksjon i den daværende norske Regjeringen. Den som ønsker å lese om hvordan dette skjedde, kan gå til EDL sin hjemmeside (www.edl.no) og lese artikkelen «Hvordan gikk det til at samene ble et urfolk?»

6. Nok en gang blir oppslaget i NRK sin lokalavdeling i Karasjok, med det misvisende navnet NRK Sápmi, hentet fram av NSR. NRK Sápmi har fra dag en, da EDL ble stiftet, opptrådt fiendtlig mot EDL på en måte som ikke er NRK verdig. Vår daværende leder ble i 2011 intervjuet av NRK Sapmi og i gjengivelsen av intervjuet ble det framstilt som om hun hadde hevdet at det finnes hemmelige, samepolitiske planer om å opprette en samestat. Vår daværende leder protesterte på dette og ba om å få oversendt råintervjuet med henne. Det nektet NRK Sapmi å gjøre. Det hadde de selvsagt ikke gjort om de hadde hatt reint mel i posen.

7. Ingen bør tvile på at NSR arbeider for stadig mer maktdeling mellom Sametingssystemet og de folkevalgte organene i Norge. Dette manifesterer seg særlig tydelig akkurat nå hvor Sametinget under ledelse av NSR, har vært med på å fremforhandle et lovforslag som går under tittelen «Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)». Dette lovforslaget er nå blitt sendt ut på allmenn høring. Sametingspresident Keskitalo (NSR) har protestert på dette. Blir dette lovforslaget vedtatt, vil offentlige organer på alle nivåer i Norge, ned til det laveste underutvalg i en kommune, få en lovfestet plikt til å forhandle med Sametinget i alle saker som kan berøre samiske interesser. At en slik lov vil føre til en dramatisk økning av Sametingssystemets makt og innflytelse i Norge, bør ingen tvile på. En slik ordning vil i så tilfelle, bli den mest omfattende- og vidtgående lovfestede, forskjellsbehandling med utgangspunkt i etnisitet og avstamming som noen gang er blitt innført i Norge.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken