Gå til sidens hovedinnhold

«Er det slik at det er boligeierne i distriktet som skal få svi for en bunnskrapt kommunekasse?»

Jeg bor i distrikts-Porsanger, dvs. Olderfjord, og har mottatt eiendomsskatteseddel for året 2020. Til min store forbauselse ser jeg at sonefaktoren på 0,5 er fjernet ved utregning av eiendomsskatten.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette fører til en økning av skatten på kr 1.940,- pr. år, dvs. 51 %. Jeg har og sett at en fortvilet innbygger i Porsanger, som også fikk et skattesjokk, gjennom media har spurt: Kan de virkelig mene dette?

Sonefaktoren på 0,5 ga boligeiere i distriktet 50 % reduksjon av verditaksten på boligen når eiendomsskatten ble utregnet. Denne ordningen var innført da en bolig i distriktet har langt mindre markedsverdi enn en bolig sentralt i Porsanger, dvs. Lakselv-området.

Slik jeg ser det så var dette en god ordning som viste verdiforskjellen på boliger i en kommune som Porsanger på en god måte. Ordningen førte også til en rettferdig utregning av eiendomsskatt for boligeiere i hele kommunen.

For dem som har fulgt med eiendomspriser i Porsanger over en tid, vil klart se at en bolig i Lakselv selges for dobbelt så høy pris sammenlignet med en bolig i for eksempel Olderfjord/Smørfjord. Derfor var sonefaktoren på 0,5 en god og rettferdig ordning.

Etter å ha henvendt meg til kommune får jeg vite at sonefaktoren er fjernet. Kommunestyret har vedtatt at en skal bruke skatteetatens formuesverdi for boligen som grunnlag for utregning av eiendomsskatten. Formuesverdien er beregnet av skatteetatens boligkalkulator, og her skal sonefaktoren være ivaretatt. Dette høres jo greit ut, men hvorfor da en økning av eiendomsskatten på 51 %?

For å sjekke om dette er riktig så har jeg latt boligkalkulatoren beregne formuesverdien på min bolig i Olderfjord. Den kom fram til en skattemessig formuesverdi på Kr 430.958,-. Dette gir en markedsverdi på kr 1.723.832,-. Dette stemmer med det som står oppført på min skattemelding for 2019. Så «flytter» jeg boligen min til en tilfeldig adresse i Meieriveien i Lakselv. Nu får boligkalkulatoren beregne formuesverdien på min bolig hvis den sto i Lakselv. Her kom den fram til en skattemessig formuesverdi på kr 511.488,-. Dette gir en markedsverdi på kr 2.045.952,-. Differansen mellom disse to markedsverdier viser det som blir «sonefaktoren» for året 2020. Sonefaktoren blir bare på 0,16 (16 %). Tidligere år var den 0,50 (50 %). Nå er det ikke vanskelig å se hvorfor skatteøkningen ble på 51 %. Og da må også jeg spørre: Har flertallet i kommunestyret virkelig ment dette? Er det slik at det er boligeierne i distriktet som skal få svi for en bunnskrapt kommunekasse?

Når vi ser på de markedsverdier som boligkalkulatoren kom frem til, så er det ikke vanskelig å se at den «ikke er helt på nett». Den lever sitt eget liv uten bakkekontakt med det lokale markedet. Markedsprisen i Lakselv på 2.045 mill. kr er helt klart for lav.

Markedsprisen i Olderfjord på 1.723 mill. er altfor høyt. Hvis min bolig var i Lakselv og ble solgt, så vil jeg tro at prisen lå på ca. 2,5 mill. kroner. I Olderfjord vil prisen sannsynligvis ligge 50 % lavere. Noen eksempler på prisnivået på eiendomsmarkedet i

Olderfjord området:

Fritidsbolig i Olderfjord, prisantydning 850.000, solgt for 500.000.

Eldre bolighus i Olderfjord, skatteetatens markedsverdi 1.160.000, takst 950.000, prisantydning 750.000, boligen er i løpet av et år fortsatt ikke solgt.

Dette viser at skatteetatens boligkalkulator er dårlig egnet til å beregne en rettferdig eiendomsskatt, slik Eiendomsskatteloven krever. Boligeiere i distrikts-Porsanger skal ikke bli pålagt å betale eiendomsskatt for en boligverdi de ikke har. Dette må politikerne gripe fatt i, vi kan ikke ha det slik i årene fremover. Hva gjør dette med bolysten for folket i distriktet?

Kommentarer til denne saken