I sør jaget helseministeren og regjeringen alle hyttefolk til byen- fordi bygdene ikke hadde tilgjengelige helsetjenester for sin egne innbyggere.

Skal små bygder i Nord-Norge, som verken har respiratorer og i tillegg har lang vei til sykehus eksponeres med smitte fra sør – Mens bygdene i sør skal sende alle hyttefolk til byen – fordi hyttebygder ikke er rigget for å ivareta sin egen befolkning?

Når folk i for eksempel Kautokeino, Vardø, Alta, og Tromsø beskytter seg fordi sykehus og helsetjenester er fraværende – da hevder regjeringen at det er diskriminering av søringer. Er det ikke noe som skurrer?

Alta og Kautokeino den største regionen i Finnmark har til sammen 26 000 innbygger – uten en eneste respirator. Porsanger, Karasjok og steder øst for Hammerfest er heller ikke belyst ut fra samfunnskritiske spørsmål.

I tidsrommet 1. oktober 2019–12.03.2020 viser Meldingsrapport fra Statens vegvesen følgende:

EV6 Sennalandet, som samtlige pasienter fra Altaregionen må over for å komme til sykehuset var midlertidig stengt: 34 ganger med en varighet på til sammen 7 dager, 8 timer og 31 minutter (176,5 timer). Kolonkjøring i samme periode: 56 ganger som tilsvarer 9 dager, 20 timer og 54 minutter.

E6 Hatter, fjellovergang som binder Honningsvåg, Havøysund, Porsanger, Karasjok og Nordkinnhalvøya til lokalsykehuset i Hammerfest, har vært midlertidig stengt 18 ganger i perioden 1. oktober 2019–12.03.2020 noe som tilsvarer 4 dager og 9 minutter. I samme periode har fjellovergangen vært kolonnekjørt 12 ganger som tilsvarer 1 dag, 9 timer og 45 minutter.

Luftambulansetjenesten, Babcock, meldte før helgen at 12 piloter var i karantene.

Jeg kan ikke se at Nordlys, som det største avishuset i Troms og Finnmark har stilt et eneste spørsmål om samfunnssikkerhet i Finnmark i koroneatider med stengt vei – på redaksjonell plass. Det har heller ikke avishuset Finnmark Dagblad. Men heller ikke Avisa Nordland har gjort jobben sin.

25. mars er planen at Finnmarkssykehuset skal inngå byggekontrakt med Consto konsernet – en etablering av et sykehus som skal bygges i sjøkanten i Hammerfest – en by som er utilgjengelig for resten av Vest-Finnmark store deler av vinteren. Noe som faktisk kan eskalere de kommende årene – grunnet en varslet katastrofe som et klima i endring. DET er en sak som Nordlys ikke har fokusert på. Det er mer underlig enn at Alta og andre kommuner i nord stenger grensene for søringer.

Undertegning av kontrakter mellom helseforetaket Finnmarkssykehuset planlegges gjennomført den 25. mars til tross for at helseforetaket, Helse Nord, i Nord-Norge er teknisk konkurs med over 700 millioner kroner i underskudd. Her må dårlig økonomisk styring og byggekostnader i Kirkenes og Bodø bære en stor del av ansvaret. I tillegg har Finnmarkssykehuset så store økonomiske problemer at de må spare inn 119 millioner kroner inneværende år. På tross av dette:

Avishusene Finnmark Dagblad som har hovedkontor i sykehusbyen Hammerfest, Avishuset Nordlys- som har hovedkontor i Universitetssykehus byen Tromsø og Avisa Nordland, Bodø, som er vertskommune for det regionale helseforetaket Helse Nord stiller ikke et eneste samfunnskritisk spørsmål om hvordan Finnmarkssykehuset kan inngå byggekontrakter i ei tid de faktisk er teknisk konkurs.

Avishusene spør ikke heller ikke om hvorfor styrepapirer ikke er tilgjengelig i god tid før styremøtet gjennomføres – ei heller stilles det spørsmål om hvorfor styremøtet planlegges gjennomført uten streaming.

Og som om ikke det er nok:

Stortinget skulle behandle Nasjonal helse- og sykehusplan for 2020 – 2023 den 2. april. Denne behandlingen har Stortinget utsatt inntil videre årsaken er korona-krisen. Nasjonal helse- og sykehusplan er grunnlaget for utvikling av sykehusene i Norge. Heller ikke her gjør avishusene en tilfredsstillende jobb og stiller spørsmål om det ikke er på sin plass at samtlige regionale helseforetak, også Helse Nord, utsetter alle inngåelser av byggekontrakter til krisen er over – og det blir laget et tilleggsdokument hvor erfaringer om manglene med samfunnssikkerhet i vårt land – også i nord – i ei tid med koronakriser blir belyst.

Er det så slik at avishus i nord belyser samfunnskritiske spørsmål i ei tid med kriser? I vårt hus har vi mange aviser. Finnmarken, Finnmark Dagblad, Nordlys, Altaposten og Avisa Nordland, Fiskeribladet, Aftenposten med flere. Det er på bakgrunn av dette jeg stiller mine spørsmål – for det er vel slik at journalister fra ulike Avishus har forpliktelser til å stille de samfunnskritiske spørsmål vi borgere trenger svar på – hvorfor skal vi ellers holde disse avisene?