75-års jubileet for frigjøringen av Øst-Finnmark ble en lærerik, varm og verdig markering i Kirkenes. Som en sentral del av markeringen arrangerte Finnmark fylkeskommune en to dagers nabokonferanse der temaet var krigshistorien i nord og perspektiver frem mot våre dager og fremtiden. I den forbindelse deltok jeg også i en debatt der sanksjonene vesten har innført ovenfor Russland ble et tema.

Jeg ble spurt om hva jeg synes om sanksjonene og jeg sa som sant er at etter min mening er tiden moden for at sanksjonene bør oppheves. Det har kommet en del reaksjoner på det jeg sa, ikke minst fra diverse kommentatorer i media. La meg derfor klargjøre:

Det er klart at forholdet til Russland er komplisert. Spesielt i andre deler av Norge og verden enn her oppe, der vi nesten kan rope til hverandre over grensen. Vi har et annet forhold til Russland enn andre steder. Vi kjenner russere, vi samarbeider med dem og vi handler med dem. Vi stiller også kritiske spørsmål til dem. Her oppe oppleves russerne som våre venner og naboer.

Det er klart at det føles både rart og unaturlig å være nødt til å gjennomføre sanksjoner mot dem som vi opplever som våre gode naboer. Likevel: Vi følger selvsagt lojalt opp, vi forstår og anerkjenner at storpolitikken også må få følger hos oss. Jeg forbeholder meg likevel retten til å være kritisk og spørrende til om disse sanksjonene bidrar til noe positivt. Kort sagt: Virker dem?

Grunnen til engasjementet rundt dette er at næringslivet vårt her i nord der fremoverlente næringsaktører har satset stort, er de som tar de største nasjonale følgene for sanksjonene vi er pålagt å iverksette.

Her oppe i nordområdene er det vi som på inn og utpust jobber med næringsutvikling, enten som tilretteleggere i kommuner og fylkeskommunen, eller som næringsaktører.

Sanksjonene rammer i all hovedsak næringssamarbeid over grensen og dermed også norske næringsaktører. Samtidig ser vi at Russland nå erstatter sin tidligere import med egenproduserte produkter i eksisterende og nye industrier. Produkter som allerede konkurrerer med vestlige varer på verdensmarkedet. Dette gjør Russland sterkere, ikke svakere.

På konferansen i Kirkenes var også lederen i Norsk-Russisk handelskammer, Monica Stubholt til stede. I en paneldebatt pekte hun på at land som Danmark har passert Norge når det gjelder handel med Russland og at USA aldri har handlet med Russland mer enn de gjør nå. Det bør være et tankekors for oss alle.

Kan det hende et det er en smule naivt å tro at man igjennom tvang og sanksjoner kan endre Russlands økonomiske og geopolitiske prioriteringer? Finnes det andre metoder, som nettopp handel og dialog, som kan være mer effektivt ovenfor naboen? Det må være lov å problematisere dette. Og det var nettopp det jeg gjorde i Kirkenes.

I nord ønsker vi næringsutvikling, internasjonal handel og godt naboskap. Selvsagt vil vi stille kritiske spørsmål når vi blir pålagt sanksjoner ovenfor en viktig partner og god nabo. Faktisk en såpass god nabo at vi som alle vet feiret 75 års jubileet for at nettopp denne naboen frigjorde oss fra nazistene i 1944.

Skal vi ha sanksjoner ovenfor en nabo, ja så må det være lov å stille spørsmål ved om de virker. Det er flere land som annekterer/okkuperer landområder uten hjemmel i internasjonale konvensjoner og uten at det får følger som sanksjoner fra Norge.