Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran var på Veidnes i Nordkapp 9. juni og deltok i feiringa av den inngåtte avtalen mellom Ap, Sp og Frp fra opposisjonen og regjeringspartiene om skattelettelsene for oljeselskapene. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum smiler bredere enn knapt noen gang når han presenterer avtalen på partiets nettside: «I forhandlingene har det vært et sentralt mål for Senterpartiet er å sikre ilandføring av olje til Veidnes i Finnmark. Dette skal gjøres gjennom egne skatteregler som gjør at prosjektet kan skrives av.»
Avtalen er også behørig bejublet på lederplass i Nordlys: «En stor og viktig seier. Det er en triumf både for Nordkapp og Troms og Finnmark.» Nordlys har likevel en ørliten advarsel: «Men det kan være grunn til å vente med panegyrikken. Finnmark har tross alt dårlige erfaringer med å skru forventningene til værs basert på fagre løfter fra oljeindustrien.»

Samtidig som feiringa pågår på Veidnes for ilandføring av olje fra Johan Castberg-feltet, som ligger midt mellom Finnmarkskysten og Bjørnøya, fraktes gigantiske sugeanker ut fra Polarbase i Hammerfest. Disse skal plasseres delvis nedgravd på havbunnen på Johan Castberg-feltet som forankring for et 200 m langt produksjonsskip som er under bygging i Singapore. Det har blitt noen måneder Coronaforsinket, men skal komme til Norge i løpet av høsten. Hos Kværner-Stord skal produksjonsskipet ferdigstilles, og skal være i drift på Johan Castberg-feltet i løpet av 2022, hvis tidsskjemaet holder. https://e24.no/olje-og-energi/i/OpAgXk/gigantskipet-paa-johan-castberg-feltet-er-forsinket


Equinor, Petoro og Vår Energi (tidl. ENI) valgte av økonomiske grunner denne produksjonsmåten for videretransport direkte fra feltet med tankskip ut i verden. Dette ble valgt framfor rørledning til Veidnes og mellomlagring av olje i fjellhaller der.

Avtalen som ble ferdigforhandlet på Stortinget 8. juni må etter vår oppfatning ha et eksepsjonelt innhold dersom Equinor og partnere nå ikke skal laste olje over på tankskip på Johan Castberg-feltet for transport ut i verden, men føre oljen med skip eller rørledning inn til Veidnes for videretransport derfra. Er avtalen av en slik karakter, eller er vi vitne til et politisk overspill av sjeldne dimensjoner?

Ja, hva står i avtalen: «Stortinget ber regjeringen senest innen utgangen av oktober 2020 legge fram et lovforslag om en løsning for å sikre ilandføringsterminalen på Veidnes, som er knyttet til de midlertidige endringene i petroleumsskatteloven eller andre tilsvarende virkemidler.»

Dette kan ikke forstås på annen måte enn at regjeringa skal legge fram forslag til endring av petroleumsskatteloven som gjør det økonomisk gunstigere å investere i landanlegg for oljelagring enn i dag. Allerede har endringa vært sammenlignet med det finansminister Eirik Schjøtt Pedersen regisserte for Statoil slik at de sa ja til å bygge LNG-anlegget på Melkøya: Petroleumsloven ble endra slik at ved bygging av LNG-anlegg på land i Nord-Troms eller Finnmark er avskrivingstida 3 år for investeringskostnaden, mot 6 år for annen petroleumsinvestering.
Vil Equinor kaste vrak på milliardene de nå bruker på bygging av produksjonsskipet Johan Castberg, for å bruke enda flere milliarder kr til rørledning på havbunnen og fjellhaller og kaianlegg på Veidnes? Rett nok har de kasta bort 200 milliarder kr i USA, men noen lærdommer har de kanskje trukket.
Prognosen er nok svært stor for at man tilbød et bjørneskinn til salgs på Veidnes i dag på samme måte som i februar 2013, og bjørnen var ikke å se.