Equinor og deres partnere i Johan Castberg-feltet har undersøkt muligheten for utbygging av en nedskalert omlastingsterminal for olje på Veidnes i Finnmark.

Dette blir for dyrt, er konklusjonen, opplyser Equinor i en pressemelding.

– Vi har ikke klart å utvikle en lønnsom eksportløsning for Castberg-oljen, som inkluderer en terminal på Veidnes, sier konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring Anders Opedal i Equinor.

Taper milliarder

Oljeselskapene mener det er mer lønnsomt å sende oljen rett fra feltene til markedet.

Det er gjennomført flere undersøkelser om terminalen på Veidnes. Det er tatt høyde for nåværende og framtidige volum i undersøkelsene.

Med volumene fra Johan Castberg og Goliat er det økonomiske tapet før skatt beregnet til rundt 3,6 milliarder kroner sammenlignet med oljeeksport direkte til markedet.

Dersom man inkluderer andre påviste volum fra Barentshavet, er det økonomiske tapet før skatt beregnet til i overkant av 2,8 milliarder kroner, ifølge Opedal.

– Skuffet

I en pressemelding fra forbundet Industri Enegeri står det:

– Vi er svært skuffet over at Equinor med partnere har bestemt seg for å ikke føre oljen fra Johan Castberg-feltet til en oljeterminal på Veidnes i Finnmark, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

De skriver videre at de har vært sterke tilhengere av den opprinnelige planen for Johan Castberg-utbyggingen, med ilandføring av oljen og bygging av en oljeterminal på Veidnes.

– Det ville gitt lokale arbeidsplasser og store regionale ringvirkninger, sier forbundslederen i følge meldingen.

Opedal i Equinor lover at de skal fortsette arbeidet med å sikre lokale ringvirkninger og arbeidsplasser fra feltet både i utbyggings- og driftsfasen.

– Har sviktet

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre mener ifølge en pressemelding at regjeringen Solberg har sviktet i å legge forholdene til rette for ilandføring på Veidnes. Det fratar landsdelen positive ringvirkninger, mener han.

- Equinors beslutning om å ikke bygge en ilandføringsterminal på Veidnes for gassen fra Castberg-feltet er en historisk tapt mulighet for industriutvikling og nye arbeidsplasser i Finnmark, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre ifølge meldingen.