Oddmund Enoksen har i iFinnmark et innlegg 25. august til støtte for sjødeponi i Repparfjorden, og signerer som SV-medlem. Det har han hatt i en rekke medier i Nord-Norge de siste ukene. Jeg har tre punkter jeg vil opplyse om:

1. SV støtter aksjonistene, er imot sjødeponi i Repparfjorden, og er ellers uenig i det aller meste Enoksen skriver i innlegget.

2. Enoksen har en lang tradisjon for å skrive innlegg som går mot SVs politikk, både i denne saken og andre.

3. Enoksen representerer ikke SVs syn, men SV har ingen mulighet for å stoppe enkeltmedlemmer fra å skrive innlegg.