Gå til sidens hovedinnhold

Endring av flaggloven

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I år er det 200 – års jubileum for flagget vårt, som er høyt elsket og respektert av folket. Det symboliserer at Norge fikk sin grunnlov og ble en selvstendig nasjon. Det norske flagget virker samlende for alle innbyggere uansett bakgrunn, tilhørighet, tro eller politiske meninger.

Det har vært liten eller ingen debatt om bruken av det norske flagget på offentlige bygninger siden flaggstriden på 1930 tallet. Da ville sosialister og kommunister bruke det røde flagget på offentlige flaggstenger. Etter dette ble flaggloven endret slik at det bare var lov å bruke det norske flagget og etter hvert det samiske flagget og kommune/fylkesflagg på offentlige flaggstenger.

I jubileumsåret for det norske flagget går regjeringen ut med forslag for å endre flaggloven. Dette er uten at det var noe krav fra folket om dette. Forslaget ble sendt ut på høring med en meget kort høringsfrist. Høringen viste at det var stort flertall for å beholde flaggloven uendret. Likevel gikk regjeringen inn for å endre flaggloven. Regjeringen fikk Stortingsflertall for endringen, bare FRP stemte imot.

Endringen går ut på at det nå skal tillates andre flagg i tillegg til det norske. Det vil nå være opp til kommunestyrer rundt i landet å bestemme hvilket flagg som skal tillates. Det skal kunne flagges ved arrangementer og det skal vurderes ut fra om det er arrangementer som har offentlig interesse. Det spørsmålet finnes det ikke noe fasitsvar på. Det vil sannsynligvis oppstå mange debatter rundt om i kommunestyrene om hvem som skal få lov og ikke skal få lov. De som ikke får godkjent sine søknader vil sannsynligvis føle seg diskriminert. Dessuten kan det bli mange debatter om hvor lenge det skal flagges i hvert tilfelle, skal det være en dag eller en uke.

Hvorfor skjer denne endringen? Her er det lett å tenke seg at regjeringen har gitt etter for pressgrupper som f.eks. Pride bevegelsen. I tillegg så har vi en regjering hvor flertallet er globalister. Svekking av nasjonalstaten og nasjonale symboler passer godt inn i globalistisk tankegang.

Vår konklusjon er at endring i flaggloven er historieløs, splittende og totalt unødvendig. I en tid da man ser fragmentering og klare oppløsningstendenser i samfunnet går Regjering og Storting inn for å endre en lov som har vært samlende. Det kan til slutt være grunn til å minne om et sitat fra Frostatingsloven der det heter: Med lov skal landet bygges og ikke med ulov ødes.

Lokallag PDK Balsfjord
Fylkeslag PDK Troms og Finnmark

Kommentarer til denne saken