Det var i desember i fjor at Tom Sottinen i Bargiidbellodat (Ap) foreslo at Sametingsrådet burde ta kontakt med idrettsforbundet for å finne ut hvorvidt det er mulig med samiske navn på idrettslag. For det har til nå ikke vært mulig å registrere samisk klubbnavn på idrettslag.

– Bargiidbellodat ville at Sametinget skulle undersøke om det var mulig å vedta samiske navn på idrettslag, og om ikke, så ba vi de måtte jobbe for at det ble mulig. Nå ser det ut som at det bærer frukter, sier sametingsrepresentant Tom Sottinen.

24. mai avholdt idrettsforbundet en åpen time hvor de behandlet en forespørsel fra Troms og Finnmarks idrettskrets angående bruk av samisk språk i beskrivelsen av at foreninger er et idrettslag, klubb, og lignende, samt tilrettelegging for bruk av samiske tegn.

I en pressemelding 26. mai skriver NIF:

«Det vedtatt at idrettslag kan benytte samisk språk for å tydeliggjøre sin status som idrettslag, under forutsetning av at idrettslaget også har en norsk benevnelse og at navnene er i samsvar med gjeldende forskrifter».

Og videre:

«Idrettstyret har uttrykt positivitet rundt bruk av samisk språk i beskrivelsen av at foreningene er et idrettslag, klubb eller liknende. Samtidig er det viktig at navnene sikrer en ensartet navnepraksis for idrettslag som er medlemmer av NIF, samtidig som de er egnet til å fungere både internt i organisasjonen og i offentligheten.»

Sottinen mener at dette er et skritt i riktig retning, men at man ikke kan si seg helt fornøyd riktig enda.

– Selv om det har tatt en stund, er det gledelig at idrettsforbundet nå åpner for å ta i bruk samiske språk. Det er et tydelig signal om at idrettens fellesskap anerkjenner de mange ulike idrettslagenes tilhørighet og kultur. Vi er kommet et stykke på vei,, men jeg mener at idrettslagene selv må kunne velge om de kun skal ha et samisk navn eller både norsk og samisk. Det er et tankekors at man i 2023 må be om at samiske navn skal være tillatt, sier Sottinen avslutningsvis.