På fredag var jeg så heldig å få være med på en svært viktig markering av anleggsstart for arbeidet med Kvænangsfjellet. Dette prosjektet har vært ventet på i årevis, og har vært en stor flaskehals for godstransport og næringsliv, samt et hinder for alminnelig trafikk for veifarende.

For Troms og Finnmark fylke er denne dagen en viktig dag for å knytte fylket enda mere sammen. Ved å slippe å tenke på et stengt Kvænangsfjellet på grunn av rasfare eller uvær, kan befolkningen ferdes trygt og uhindret gjennom fylket. Uten å måtte risikere en omkjøring gjennom Finland på ca. 700 kilometer ved stengt vei. Kvænangsfjellet er en av de verste problemstrekningene på E-6, og har som kjent vært stengt rundt 80 ganger i kortere eller lengre perioder i løpet av en vinterperiode de siste år.

Statssekretær fra samferdselsdepartementet hadde tatt turen til Kvænangen for å markere anleggsstarten. Dette viser at regjeringen satser på samferdsel i Nord- Norge. Bare de siste årene har veien mellom Alta og Narvik blitt opprustet for milliarder, og forkortet med betydelig antall kilometer kjøring. Vi kan nevne Alta- Langfjord, Sørkjostunnelen, Nordnes tunnelen og Hålogalandsbrua.

Dette prosjektet er også en milepæl for Troms og Finnmark. Det er det første prosjektet som settes i gang her som Nye Veier har ansvaret for. Det er bare gått omtrent 2 år fra planleggingsstart til anleggsstart. Det er på sin plass å ønske Nye veier velkommen og lykke til med dette prosjektet. Målsetningen deres er å bygge mere vei for pengene, og det er gledelig at de så raskt har prioritert og satt i gang prosjektet med Kvænangsfjellet. Når vi i tillegg vet at de i NTP har fått ansvaret for Olderdalen-Langslett, bl.a med de utfordrende Kåfjordbergan og Hatteng-Nordkjosbotn, så tenker jeg det er viktig for kommunene og fylket å jobbe for å realisere dette også. Vi kan ikke slippe Nye Veier ut av regionen før disse strekningene også er utbedret og på plass.

Så får jeg ønske LNS, entreprenøren som skal utføre arbeidet med tunnelene og utbedring av vei gjennom fjellet lykke til. Med ønske om god fremdrift og ingen ulykker gjennom anleggsperioden.

Når første salve er satt av, er vi heldigvis kommet til et punkt i vårt fylke der det ikke skal reverseres, men det går bare en vei, og det er fremover.