Onsdag 8. juni deltok jeg på møte om oljefeltet Wisting på Hammerfest bibliotek. Naturvernforbundet sto som arrangør sammen med Greenpeace og Norske Samers Riksforbund (NSR). Equinor stilte med representanten Torill Utvik.

Spesielt festet jeg meg ved to opplysninger fra Equinors representant. Den ene at en utbygging av Wisting er avhengig av støtte fra lokalsamfunnet her nord, og den andre at Equinor mener det er plass til utbyggingen av Wistingfeltet i klimaregnskapet.

Om det gis klarsignal for oppstart, vil det si drift i 50 år. Equinor ser for seg oppstart fra en gang før 2030 med drift til rundt 2080. Norge har som mål å kutte klimautslippene med 55 prosent innen 2030 i forhold til 1990-nivå og Parisavtalen at verdens klimagassutslipp blir netto-null innen 2050 om vi skal unngå en global oppvarming på mer enn 1,5 grader.

Equinor og oljelobbyens ønske om å starte utbygging av oljefunnet Wisting rett sørøst av Bjørnøya, bygger på gammel kjent argumentasjon for utvinning og forbrenning av fossil energi. Det som er nytt er at det visstnok er plass for forbrenning av de nye 500 millioner oljefatene fra Wisting i klimaregnskapet, og at utvinningen gir mulighet for å utvikle en effektiv karbonfangst, nærmest en ny grønn næring og vekstindustri i seg selv.

Så til opplysningen om at det er opp til folk i Finnmark om det skal bli utbygging, og vil vi det, så vil også milliardene strømme inn over landsdelen. Ja, det vil bli jobb og velstand og bolyst for alle i minst 50 år. Jeg er født før det norske oljeeventyret ble til. Jeg har aldri før hørt eller erfart at lokaldemokratiet har så stor beslutningsmyndighet i vårt land at vi i Finnmark alene kan bestemme om Wisting skal få ligge urørt eller ikke? Fascinerende i så fall, og det åpner avgjort for mange nye og mer bærekraftige muligheter for landsdelen.

Vi har for lengst funnet og utvunnet mer olje og gass enn hva kloden tåler. Vi er allerede på overtid om vi skal overholde de nasjonale klimamålene som er satt. Alt hva Equinor kan lokke med, og alt hva oljelobbyen har oppnådd av politisk velvilje ut fra sitt perspektiv, er kun en avsporing fra hva som virkelig må og skal ha prioritet, herfra til klimamålene er nådd.

En utbygging av Wisting handler ikke om vi i Finnmark og lokalt i Hammerfest er for utbygging eller ikke. Det handler heller ikke om strøm fra land. Det handler utelukkende om klimaet og den kloden våre etterkommere skal overta. Dette går langt ut over hva vi lokalt skal ha myndighet til å bestemme. Men mene noe om, ja, absolutt.