– En tiltakende festkultur, med knust glass, søppel og noe hærverk

Nå er stigene til flytebrygga i området revet bort.