De daglige leserinnleggene med angrep på hurtigbåtforbindelsen mellom Hammerfest og Alta må ta slutt. Innleggene er skrevet så negativt at det blir en belastning både for mannskap og passasjerer.

At angrepene kommer fra Arbeiderpartiets Sylvi Jane Husebye blir nesten tragikomisk. I siste periode satt Husebye i lange perioder som gruppeleder for AP. Og jeg vil da gjøre oppmerksom på at denne båtforbindelsen er vedtatt av Finnmark fylkesting med et stort flertall.

Som alle andre vedtak i Finnmark var en avhengig av støtte fra Arbeiderpartiet som hadde tilnærmet rent flertall. Å nå peke på manglende politisk behandling og hevde at dette er fylkesadministrasjon sin «kjæledegge» gir derfor ingen mening.

Les også

Alta-Hammerfestbåten: fylkekommunens private kjæledegge

Høyre ønsket å få dette samferdselstilbudet på plass. Vi så betydningen dette kunne ha for å få til en felles bo og arbeidslivsregion knyttet til det store prosjektet i forbindelse med utbygging og drift av Melkøya.

Med de positive signalene rundt gruvedrift ved Nussir i Kvalsund blir dette trolig viktigere i årene som kommer. For skal lokale bedrifter og arbeidskraft kunne brukes er det avgjørende å ha på plass god infrastruktur.

Så er det forståelig at en er fortvilet over de kuttene Fylkesrådet har varslet for båtforbindelsene i fylket. Men her sittet Huseby og Arbeiderpartiet med hovedansvaret. Når Høyre og FrP advarte mot den ville pengebruken de siste årene før sammenslåingen, da svarte AP med å gi full pinne, spratt champagnekorken og slengte på et par milliarder i investeringer i sitt siste budsjett.

En kunne få inntrykk av at de feiret at det nye Troms og Finnmark skulle få et konkursbo fra Finnmark. At det til syvende og sist kom til å ramme fylkets egen befolkning la de stille til side.

Båtforbindelsen Hammerfest – Alta har Finnmarks klart største passasjergrunnlag. Gitt det faktum at Arbeiderpartiet har vært med å få forbindelsen på plass og i dag sitter på de viktigste postene med Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo og Fylkesråd for Samferdsel Kristina Hansen, bør de nå komme på banen og skape ro i denne saken.

Høyre i Troms og Finnmark ser dette som et viktig tilbud for å utvikle regionen. Om Arbeiderpartiet har samme holdning bør de få avsluttet denne debatten. Mener de tilbudet bør legges ned har de makt til å gjøre dette, da trenger vi ikke flere leserinnlegg fra den kanten.