Det er tynne unnskyldninger departementet kommer med når de blir møtt med kritiske spørsmål til reiseplanen til distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (Høyre). Hun er på sitt andre besøk i Finnmark som statsråd, men heller ikke nå legger hun turen om Vadsø, kommunen som sendte henne en invitasjon 28. januar, kun fem dager etter at hun fikk jobben.

I stedet gjester hun Alta for andre gang, før hun reiste videre til Sør-Varanger, Tana og Båtsfjord.

I forbindelse med den første turen i begynnelsen av mars, fikk Helleland spørsmål om når Øst-Finnmark kunne forvente besøk. Da svarte hun følgende til iFinnmark:

«Jeg skulle jo egentlig besøke Øst-Finnmark, og så måtte vi ombooke litt. De kan forvente besøk om ikke så altfor lenge, for jeg har prøvd å få det inn i kalenderen, så det kommer».

Nå, nesten nøyaktig et halvt år seinere, får Øst-Finnmark besøk. Men Vadsø må fortsatt vente. Statssekretær Raymond Robertsen forklarer det overfor iFinnmark på dette viset:

«Det er av praktiske årsaker. De vi skal besøke, er også kommuner som er viktig i distriktsfinnmark, og det er steder hun vil besøke i forhold til blant annet næringslivet. Denne gangen prioriteres de små på kysten som nesten aldri får besøk.»

Dette er et veldig merkelig argument, all den tid besøket startet i Finnmarks største by, Alta, som samtidig hadde besøk av olje- og energiminister Tina Bru (Høyre). Videre gikk altså turen til den største kommunen i Øst-Finnmark, Sør-Varanger, som hadde den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet på besøk tidligere i uka. Man kan dessuten si mye om Tana, men en liten kommune på kysten er vel ikke den mest passende betegnelsen.

Når det er sagt: Det er selvfølgelig positivt at både Tana og Båtsfjord får besøk av distrikts- og digitaliseringsministeren. Helleland er også ansvarlig for samiske spørsmål i regjeringen, og det er denne delen av jobben hun skjøtter i Tana. I Båtsfjord er det fiskeri som står på agendaen, et viktig element for livsgrunnlaget i distriktsfinnmark.

Men likevel.

Det er få kommuner i Finnmark som har større behov enn Vadsø for et besøk av distriktsministeren akkurat nå. Bakteppet sier seg selv. I løpet av de siste årene har kommunen gått gjennom en stor omveltning. Størst betydning har nok regionreformen og sammenslåingen av Troms og Finnmark hatt, og i tillegg kommer en rekke andre omstruktureringer i offentlig sektor. Resultatet ser vi i klartekst i befolkningstallene: Mens Vadsø i 2015 hadde 6239 innbyggere, har tallet gått jevnt og trutt nedover til 5788 1. januar i år. 20. august publiserte Statistisk sentralbyrå oppdaterte tall etter andre kvartal, og nå er tallet enda lavere: 5717. Det er en reduksjon på 522 personer siden 2015.

Det betyr egentlig bare én ting, og det er at Vadsø har behov for omstilling. Det er akkurat dette som var bakgrunnen for invitasjonen ordfører Wenche Pedersen (Arbeiderpartiet) sendte til Helleland 28. januar i år.

Seinere har ordføreren fulgt opp invitasjonen med et brev til Hellelands statssekretær, nevnte Raymond Robertsen. Her belyser hun situasjonen Vadsø har vært gjennom de siste årene, og etterlyser koordinering når det kuttes i statlige tilbud. Samtidig kom hun med innspill til statlige oppgaver ordføreren mener Vadsø er rustet til å ta ansvar for, deriblant fiskekrimsenter, nasjonalt senter for minoriteter og skatteinnkreving.

I tillegg har Vadsø kommune vært tydelig på at de selv jobber for å kunne drive et mer strategisk næringsutviklingsarbeid, så også i fellesskap med nabokommunene gjennom det nye satsingsprosjektet «Varanger = utvikling».

Det burde derfor være mer enn nok å diskutere for en distriktsminister i Vadsø. Og kanskje spesielt når man ser «lekkasjene» Helleland hadde med seg til Alta fra Høyres partiprogram når vi nå nærmer oss en ny valgkamp. Her går det nemlig fram at Høyre vil «flytte flere statlige kompetansearbeidsplasser ut i hele landet».

Det er nesten en hån å offentliggjøre den målsettingen, og samtidig la være å besøke kommunen som lider som følge av at nettopp disse arbeidsplassene har blitt borte. Men etter sju år med Høyre i regjering, har vi for lengst skjønt at «hele landet» er et definisjonsspørsmål. Det hjelper ikke med ministerbesøk til de bedriftene som har suksesshistorier å fortelle, dersom man ikke samtidig er villig til å snakke om de store, tunge utfordringene som møter hele samfunn.

Akkurat nå kan man si at dette ikke bare handler om Vadsø, men om hele Finnmark. Det var nemlig ikke bare Vadsø som mistet innbyggere siste kvartal. Kun Berlevåg og Båtsfjord hadde vekst i fylket, og da på marginale én og tre innbyggere. Totalt ble vi 283 færre i fylket. Dette er tall distriktsministeren bør ta på alvor, og søke å gjøre noe med.

Et godt sted å starte er å ta imot tilbudet om et besøk der skoen trykker hardest.

Det er statlig politikk som gjør at Vadsø har behov for omstilling, og det bør være et statlig ansvar å bidra til at denne omstillingen kan skje.

Da er det uforståelig at det skal være så vanskelig å prioritere dette besøket. Ja, det er faktisk provoserende.