At ordfører ser at dette er en kinkig sak har jeg all forståelse for. Jeg har faktisk medfølelse med ordføreren i at hun må iverksette et vedtak fra Måsøy kommunestyre som er helt ulovlig.

Som kjent for alle så skal kommunale tjenester gjøres til selvkost. Om kommuneadministrasjon siden 2013 til 2018 har underfakturert en kommunal tjeneste så kan de ikke i ettertid belaste 74 hytte/fritidsboligeiere og fastboende over en periode på 5 år for og ta igjen et etterslep.

LES OGSÅ:  

Jeg er svært overrasket over at kommunestyret i Måsøy kommune ikke har satt seg inn i foreldelsesloven før de fattet et slikt urimelig vedtak. Foreldelsesloven er 3 år og gjelder også for kommuner og fylkeskommuner.

Jeg stiller også spørsmål til kommuneadministrasjon. Hva med dem som kanskje har kjøpt hytte eller bolig i Snefjord, Slotten og Lillefjord i perioden 2017 til 2019, skal også de være med på og ta igjen et etterslep som ikke vedrører dem?

Til slutt vil jeg oppfordre ordfører Reidun Mortensen å innkalle til et ekstraordinært kommunestyremøte for og rette opp i den urett som er gjort mot befolkningen i Snefjord, Slotten og Lillefjord.