Gå til sidens hovedinnhold

En grønn industri i Berlevåg

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Grønn industri innebærer økonomier som legger til rette for en mer bærekraftig vekstvei, ved å gjennomføre politiske tiltak som oppmuntrer til miljøansvarlige investeringer. Grønn industri krever fornybare og bærekraftige energikilder som er utviklet og bygget i henhold til den beste tilgjengelige teknologien.

I Berlevåg planlegger Varanger Kraft etablering av ny grønn industri, basert på vindkraft fra Raggovidda. Elektrisitet fra vindkraft omdannes til hydrogen gjennom elektrolyse og deretter ammoniakk. På denne måten lages et 100 % fornybar og karbonfri ammoniakk som kan brukes som drivstoff til transportsektoren, eller som energikilde og erstatning av kullkraftverket i Longyearbyen.

Ifølge International Agency for Renewable Energy (IRENA) er solenergi og vind de mest effektive fornybare energikildene og vil sannsynligvis dominere sektoren for fornybar energi de neste årene. Det innebærer også at det foreligger et enormt vekstpotensial for grønn ammoniakk. Ikke bare til transportsektoren, men også for å erstatte dagens produksjon av ammoniakk som er basert på fossile energikilder som gass og kull.

Den globale produksjonskapasiteten til ammoniakk forventes å øke fra rundt 235 millioner tonn i 2019, til nesten 290 millioner tonn innen 2030. Ifølge markedsundersøkelsesrapporten fra MarketsandMarkets, vil størrelsen på det grønne ammoniakkmarkedet vokse med en sammensatt årlig vekstrate på over 50 %. Grunnlaget for en investering i grønn ammoniakk i Berlevåg syntes å være på plass før man har satt spaden i jorda.

For Øst-Finnmark vil en grønn industri i Berlevåg bidra til å styrke regionen med ny kompetanse og arbeidsplasser. Vi ser allerede at ut fra en slik satsning vil det også tilkomme nye næringer, så som landbasert lakseoppdrett og flere aktører har meldt sin interesse frosamarbeid. Sammen kan vi skape en bærekraftig fremtid for hele regionen.

Varanger Kraft er i alle fall villige til å satse på en grønn fremtid som også kan sikre industrinasjonen Norge viktig kompetanse og en rolle i et voksende marked.

Kommentarer til denne saken