Gå til sidens hovedinnhold

«En foregangskommune for eldre»

Porsanger Venstre foreslår at Porsanger kommune blir foregangskommune for eldre.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunestyret i Porsanger valgte å legge ned avlastningsplassene på Trekløveren fra slutten av år 2020. Dette ble vedtatt av AP, SV og SP. Avlastningsavdelingen har totalt 5 plasser. Av dem 2 avlastningsplasser og 3 miniomsorgsplasser som er mer permanent.

Porsanger kommune kan tilby dagaktiviteter for demente på Porstun for 15 personer i uka. Pr. 01.01.20 er dette lovpålagt. Jfr. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2. Brukerne må selv søke om tjenesten. Slik vi er informert er det ca. 40 demente i Porsanger som har behov for tett oppfølging av hjelpeapparatet. I tillegg skal det være et antall på ca. 20 personer til som er i samme kategori, men som ikke ennå har et så stort hjelpebehov. Dette ifølge SSB. Alderdomsproblemer omhandler ikke bare demens, men også andre typer svekkelser som naturlig kommer med aldringsprosessen. Det handler ikke bare om den alderssvekkende. Det handler i like stor grad om de pårørende.

Porsanger venstre ønsker at avlastningen gjenåpnes, men med en annen type form for innhold enn hva som er tilfelle pr i dag. Er det mulig å kombinere et avlastningstilbud med et dagsenter/aktivitetstilbud for demente og andre med store omsorgsbehov. På denne måten kan de pårørende som har store omsorgsoppgaver få en pause i hverdagen. Dette kan bety at den eldre kan bli boende langt lenger i sitt hjem og dette vil også kommunehelsetjenesten tjene på. Eksempelvis kan avlastningen romme 5 avlastningsplasser samt at et håndfull andre kan få komme på dagtid og delta i de oppsatte aktivitetene. Et avlastningstilbud for pårørende med store omsorgsoppgaver er og lovpålagt og hjemlet i den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven § 3.6.

For å kunne ivareta vår trespråklige kommune på en god måte må de eldre også kunne få anledning til å snakke sitt morsmål som eks. samisk og kvensk. Dette burde kommunen være bevisste på i ansettelser og kartlegge om søkere har slik kompetanse.

Kommentarer til denne saken