Hvor i alle dager har det blitt av Finnmark Dagblad, avisa flere av oss har brent for, og som vi trodde var et organ som satte Finnmark på dagsordenen – i alle fall Vest-Finnmark. Over tid har hovedredaksjonen – eller redaksjonen i sin helhet – blitt flyttet til Alta. Og skal det være en større positiv sak i avisa som viser utvikling i vårt kjære fylke, så må saken i dag ha Alta stemplet på seg.

Det, kjære redaktør, er et inntrykk som har festet seg hos meg. Og jeg er neppe alene. Hammerfestinger i alminnelighet reagerer på mangelen av tilstedeværelse i Hammerfest. Og de reagerer på at store og positive saker i regionen knapt blir presentert i FD og iFinnmark.

Det siste grelle eksempel er ammoniakkfabrikken planlagt på Markoppnes i Hammerfest kommune. En liten melding fra NTB kom inn som en liten «flekk» i iFinnmark. Så kom, etter en tid, en kort positiv kommentar fra statsministeren. Hva om det hadde blitt brukt litt journalistiske ressurser til å gå inn i prosjektet, til å vise hvilke forutsetninger som må være til stede? Å vise de samarbeidslinjene som er i ferd med å etablere seg for å realisere prosjektet. Dessverre – det sto ikke noe Alta-stempel på en slik satsing. Så da var det vel ingen grunn til å bruke ressurser på den?

Prosjektet er i seg selv enormt. Det viser at Finnmark og Hammerfest kan ligge blant de fremste i verden til å få utviklet grønne prosjekter til den omstilling verden må gjennom på svært få tiår. Det viser også at olje- og gassressurser vi har lokalisert utenfor kysten av Finnmark (les gjerne Hammerfest) kan utnyttes til å utvikle helt forurensingsfrie produkter av disse ressursene.

Men det er tydeligvis ikke interessant fordi det står et Hammerfest-stempel på saken.

Det nye og flotte sykehuset i Hammerfest er en lignende sak. Milliarder av kroner investeres for å bedre helsevesenet for Finnmarkinger. Hadde dette prosjektet blitt reist i Alta, ville det nok i iFinnmark og Finnmark Dagblad vært daglige presentasjoner av fremdrift, klare hint til mangler (som det garantert er på sykehusprosjektet) og kritiske og dokumenterte spørsmål til beslutningstakere om hvordan de har tenkt å få disse mangler tatt i betraktning og utbedret.

Vi hører knapt at det blir bygget et nytt sykehus. Derimot leser vi i de samme media svært mye om hvilke omprioriteringer som må gjøres på lokalsykehuset i Alta. Selv om altaværingene velger å prioritere spesialistoppfølging i Tromsø i stedet for i Alta.

For meg – og ganske mange andre samfunnsengasjerte i og utenfor Hammerfest – minner dette om en skjevfordeling i nyhetsbildet som kan være skadelig for Finnmark. For hvilken politiker kan få gjennomslag for saker når ikke engang det fylkeslokale mediet ikke vil bruke ressurser for å fremme et større distrikt enn der journalist-kjernen sitter?

Kjære Finnmark Dagblad. Som gammel journalist i FD er jeg bestyrtet over den prioritering dere gjør. Eller rettere sagt ikke gjør. FD har som region/fylkesmedium et klart ansvar for å sette dagsorden slik at vårt fylke vises i den store sammenheng. Dessverre har dere mistet evnen til det. Og skal man velge lokalavis finnes det heldigvis lokale bidrag. Men de har få muligheter for å nå ut over eget lokale område.

Men slik blir det vel når FD velger å flytte nesten hele sin journalistiske stab til Alta, helt i det stille velge å flytte redaktørkrakken til Alta og ta avisas administrasjon (eller de fleste i den) med seg på flyttelasset. At avisa i tillegg velger å kreve Alta-stempel for at store saker skal følges opp, har gjort FD til en ny Altapost. Dog med noen spede og få innslag utenfor Alta-regionen.

Taperen her er først og fremst Finnmark som samfunn. At FD mister sitt omdømme som samfunnskritiker og som budbringer for Finnmark burde virkelig tenne alle og enhver både i Finnmarkssamfunnet og i FD sin stab.

Arve Solum

Tidligere journalist i FD