Denne uka har vi skrevet en del saker om en av vårens viktigste politiske saker, som dreier seg om hvordan den såkalte iskanten skal defineres. Dette er en stor og viktig sak, men kan være vanskelig å forstå om man ikke kjenner til problematikken og historikken.

Naturvernforbundet skriver: "Først: iskanten er ikke en kant. Det gir mer mening å snakke om «iskantsonen», et område i Arktis som veksler mellom å være islagt og bart, en overgangssone mellom åpent hav og is. Iskantsonen i Arktis er et svært rikt naturområde. Dette er det viktigste området for liv i Arktis. Her skjer det en enorm biologisk produksjon av plante- og dyreplankton, som er grunnlag for mye av livet i havet. Et vidt utvalg av arter er avhengig av denne biologiske produksjonen for å finne mat. Flere av artene som lever av planktonet som blomstrer opp i disse områdene, er nøkkelarter for resten av livet i havet."

Iskanten er altså overgangen mellom åpent hav og havis. Iskantsonen er biologisk viktig fordi det foregår en intens produksjon av planteplankton i vannmassene ved iskanten og i selve iskantsonen som fisk, sjøpattedyr og sjøfugl nyter godt av. Det viktigste området for liv i Arktis.

Definisjonen av hvor iskanten går, avgjør egentlig hvor langt nord i Barentshavet oljeleting skal tillates.

Et spørsmål som det er stor uenighet om politisk. I regjeringsplattformen står det at regjeringen skal «fastslå definisjonen av iskanten i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og i lys av anbefalinger fra Faglig forum».

Denne anbefalingen kommer altså i løpet av våren.

Frp vil at iskantsonen skal gå lengre nord, eller at iskantsonen skal være «det området der iskantsonen til enhver tid er», noe KrF har sagt er uaktuelt for dem. SV vil verne disse viktige områdene helt, og flytte kanten sørover.

I Høyre er det intern uenighet. Oslo Høyre vil flytte iskanten sørover, mens Troms og Finnmark Høyre ikke støtter vedtaket om å verne Barentshavet nord. På fylkesårsmøtet i januar gikk Troms og Finnmark inn for å støtte en «dynamisk og miljøfaglig» plassering av iskanten og i et intervju med Dagsavisen 27.januar, sier nestleder i fylkespartiet, Ståle Sæthe følgende:

– Troms og Finnmark har ikke tatt like stor del av den eventyrlige veksten i antall arbeidsplasser man har sett ellers i landet i oljenæringen. Vi er en region der befolkningen går ned og vi sitter på store naturressurser, og har et ønske om å utvikle disse videre både for regionen og for landet.

Arbeiderparti-ordførerne i Hasvik, Hammerfest, Måsøy, Lebesby, Berlevåg skrev denne uken en felles kronikk i avisen du nå leser.

Til iFinnmark sier de at de «vil stemme imot å sette en sluttdato for petroleumsnæringen, eller å trekke iskanten så langt sør at det vil hindre utbygging av nye felt som ligger på tegnebrettet. Det vil trekke investeringer, teknologi og kompetanse bort fra Norge. Arbeidsplasser vil forsvinne».

Næringsaktører i Finnmark er også bekymret over politikere som vil bevare og verne, i stedet for å forvalte med kløkt.

– Vi må gå for en fleksibel definering av Iskanten. Bare da vil vi få til en utvikling i Barentshavet som fortsatt vil gjøre det attraktivt å bo i Finnmark. Det er viktig at det politiske ordskiftet dreier seg om muligheter og hvordan man kan bidra til å skape den veksten i næringslivet fylket sårt trenger. Vi i næringslivet mener at en god industripolitikk er å gi næringen gode rammevilkår for vekst og utvikling samtidig som man gjør de nødvendige tiltak for å beskytte miljøet. Da er en dynamisk iskantsone en god løsning, mener Espen Hansen, direktør for Hammerfest Næringsforening til iFinnmark.

I helgen er det årsmøte i Finnmark Arbeiderparti i Alta. Det er små og store suksessbedrifter langs hele kysten vår som følger nøye med på denne saken. Vi skal gjøre vårt for en god og bred dekning også i tiden som kommer.