Styret i Helse Nord har innført en slags bisarr ordning der de tar de viktigste avgjørelsene i skjul for offentligheten. I Bodø – da sykehusorganiseringen på Helgeland skulle avgjøres – trakk styret seg tilbake, og forsvant i over 50 minutter, noe som tyder på at vedtaket langt på vei ble gjort på bakrommet. Styreleder Renate Larsen kalte det en «kaffepause».

Helse Nord har et stykke vei å gå når det gjelder offentlighetsloven. Rett før den såkalte pausen var det nemlig et flertall for kun ett sykehus. Da styret kom tilbake fra «kaffepausen», gikk man rett på avstemning uten diskusjoner, og det hele var over på ti minutter, og saken var snudd på hodet. På under en time var alt avgjort, uten at forslaget som til slutt ble vedtatt er konsekvensutredet av en eneste sjel. Det er kanskje en litt spesiell saksbehandling.

Etter å ha belyst saken i et maratonmøte siden klokka halv ni, fikk man nemlig aldri vite hva slags drøftinger som skjedde på bakrommet, eller hva som var de reelle begrunnelsene bak et av de viktigste vedtakene i Helse Nords historie.

Tidligere har vi sett samme taktikk i andre kontroversielle saker, som PCI-saken for to år siden.

Vedtaket betyr at håpet om ett stort og slagkraftig sykehus på Helgeland nå er over. Styret i Helse Nord skjøv problemer de selv har beskrevet, foran seg og landet på en tosykehus-modell. Det rådet går nå til helseminister Bent Høie.

Den 16. januar drar Lars Vorland hjem til Tromsø for å bli pensjonist. Han fikk en hyggelig avskjedsgave i sin siste store sak. Styret fulgte i hovedsak hans anbefaling om to små sykehus på Helgeland. Til slutt ble det krydret med et slags avlat til søndre Helgeland. Hovedsykehuset blir i Sandnessjøen, med ett mindre akuttsykehus i Rana.

Sannsynligvis vil det ende med to små og svake miljøer som ikke klarer å rekruttere fagfolk, og den destruktive krangelen kan komme til å fortsette. Det kan i verste fall vise seg å være et vedtak som garanterer evig «krig» på Helgeland.

Hele saken har hatt et underlig forløp. Vorland hadde nemlig, i sin innstilling, foreslått noe ingen hadde bedt om. Styret hadde bedt ham utrede å videreføre dagens modell eller ett stort akuttsykehus, med inntil tre DMS.

Vorland valgte å ignorere sitt eget styre. Han insisterte på at hans nye forslag ikke var to sykehus, men ett på to steder, delt mellom Rana og Sandnessjøen. Et styre som i utgangspunktet var splittet, valgte til slutt å delvis akseptere hans modell, som nesten var en tro kopi av det Nordland fylkesting hadde kommet fram til.

Med ett viktig unntak: Hovedkontoret med administrasjon for Helgelandssykehuset blir flyttet fra Rana til Sandnessjøen.

Problemet er at Helse Nord ikke har bidratt til en løsning som vil holde over tid, i takt med både demografiske endringer og utvikling av ny velferdsteknologi.

På kort sikt har kompromisset kanskje holdt den nordnorske helseregionen samlet, og unngått en lekkasje av pasienter ut av landsdelen. 12 kommuner sør på Helgeland sto sammen i et felles krav, og har til en viss grad blitt lyttet til.

I styremøtet pekte mange på at Vorland med hele sitt saksfremlegg egentlig argumenterte for ett stort akuttsykehus, men at han i sin konklusjon landet på to. Blant annet pekte han på befolkningsutviklingen. I 1995 ble det født 7240 barn i Nord-Norge, 23 år seinere er tallet 4500, en kraftig reduksjon på en halv generasjon Man skulle tro at slike tall får betydning for organiseringen av helsetjenesten i fremtiden. Men lite tyder på at Helse Nord tar realitetene inn over seg.

Gjennom sitt forslag om to sykehus, forsøkte han likevel, i en siste kraftanstrengelse som direktør, å ivareta sitt hjertebarn Nordlandssykehuset i Bodø, som under hans ledelse har vokst voldsomt, og er bygd ut til hele 70 000 m². Vorland sa at Helse Nord her har bygd stort og at man har gjort det med vilje. Sykehuset vil være avhengig av en økende pasientstrøm fra hele Nordland, og slik vil det bli, med modellen som nå er valgt på Helgeland.

Den store vinneren etter onsdagens styremøte er derfor ikke Helgeland, men Nordlandssykehuset, som i praksis har ekspandert sitt lokalsykehusområde et godt stykke sørover.