De siste dagene med skriftlig eksamen har det kommet klager over hele landet om både tekniske problemer og dårlige informerte og rutinerte eksamensvakter. Feilene har skapt en alvorlig krise for elevene som har jobbet hardt for å forberede seg til denne viktige prøven. Konsekvensene av disse feilene er betydelige og kan påvirke elevenes fremtidige akademiske og karrieremuligheter. Utdanningsdirektoratet sier at eksamen skal være pålitelig og velfungerende, for at eksamensprosessen skal gå best mulig og at elevene skal kunne vise frem sin kunnskap og ferdigheter på en rettferdig måte. Dessverre har ikke Utdanningsdirektoratet levert på dette området i år. Samtlige elever fra Lindesnes til Nordkapp har opplevd tekniske problemer som har forstyrret deres fokus og evne til å prestere på sitt beste. Dette er en urettferdig situasjon, da elevene ikke har kontroll over de tekniske aspektene ved eksamen og deres utfall.

De som burde ha hatt kontroll over det, er derimot Utdanningsdirektoratet. De var de eneste som visste hvor mange elever som skulle ta eksamen, og var de som hadde ansvar for å få servere til å håndtere det. Det var et ansvar de ikke oppfylte. Man kunne ha hatt forståelse for slike feil, gitt at dette er første året som er eksamen er helt digital, men det var ikke første gangen dette året som det har vært teknisk krøll rundt eksamen. Alle elever i fylker med Visma husker godt da de ikke kunne logge inn for å se hva de hadde blitt trukket opp i skriftlig eksamen. Kort sagt var dette en uunngåelig feil som utdanningsdirektoratet burde ha sett for seg.

Konsekvensene av disse feilene er en urettferdig eksamensprosess som kan være ødeleggende for elevenes fremtid. Tekniske «utfordringer» førte til at elever fikk forskjellig mengder tid på prøven og noen som hadde krav på ekstra tid ikke fikk det. Ikke minst førte det til at mange elever måtte sitte opptil en time lenger i en kram eksamenssal. Å tru at dette ikke vil påvirke resultatene er absurd.

Dette vil for noen elever være katastrofe. Eksamensresultatene har stor betydning for inntak til videre utdanning og for arbeidsmuligheter senere i livet. En forholdsmessig dårlig karakter som følge av tekniske feil kan begrense mulighetene for videre utdanning og skape unødvendig stress og angst for elevene. Det er urettferdig at deres innsats og hardt arbeid ikke blir rettferdig belønnet på grunn av ytre faktorer som er utenfor deres kontroll.

Utdanningsdirektoratet må ta ansvar for de tekniske problemene og annullere dagens eksamen.