Emilie (18) ble utsatt for overgrep. Nå skal Nann-Helen og andre ansatte lære av hennes historie

Snart ruller filmen «Alt det jeg er» over kinolerretene landet over. Filmen portretterer Emilie (18), som ble utsatt for seksuelle overgrep da hun var ung.