Elgjakta starter fredag den 1. september i Karasjok og Kautokeino kommuner.

Nytt av året er at jaktlagene i Karasjok og Porsanger vil være med på en prøveordning med egenveiing av elg og fangstrapportering per SMS. Målet med forsøksordningen er å forenkle elgjakta for jaktlagene på Finnmarkseiendommen (FeFo).

Tidsbesparende

Prøveordningen foregår ved at jaktlagene veier elgen selv og rapporter til FeFo på SMS. Ifølge FeFo forventes dette også å ha både hygieniske og tidsbesparende fordeler. I tillegg en mer rasjonell administrasjon for FeFo.

– Vi har tillit til at jegerne i forsøkskommunene etterfølger egenveiinga på en god måte. FeFo utfører stikkprøver av felte elg underveis i elgjakta. Om prøveordningen lykkes i forsøkskommunene Porsanger og Karasjok, så vil vi vurdere å innføre ordningen for alle jaktlag på Finnmarkseiendommen, sier Einar Asbjørnsen, leder i utmarksavdelingen.

Fakta

  • 663 elgjegere i 113 jaktlag i de to kommunene Karasjok og Kautokeino starter elgjakta 1. september.
  • Det er 65 jaktlag i Karasjok og 43 jaktlag i Kautokeino.
  • Fellingskvotene er 123 elg i Kautokeino og 233 elg i Karasjok.
  • Totalt 356 elg, 35 prosent av totalkvoten på Finnmarkseiendommen, kan felles i de to kommunene.
  • Elgjakta i resten av Finnmark starter 25. september.