Fra neste år blir det mulig å jakte elg helt fram til lille julaften. Samtidig vrakes planene om å innskrenke rypejakten. Jaktforskriftene fastsettes for fem år av gangen og de nye reglene gjelder fra april 2017. I høringsrunden var det mange som reagerte på forslaget om å innskrenke rypejakten. Miljødirektoratet opplyser at de etter grundige vurderinger har valgt å opprettholde dagens jakttid.

– Bestandsnedgangen på rype har trolig flere årsaker, og vi registrerer også lokale forskjeller i bestandssituasjonen, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

For sjøfugl gjøres det noen innskrenkninger i jakttiden.

Samtidig har direktoratet fastsatt en lengre og mer enhetlig jakttid for elg. Det blir nå mulig å jakte elg fra 25. september til 23. desember i alle kommuner hvor det er åpnet for elgjakt, unntatt Kautokeino og Karasjok, hvor jakta starter 1. september. Tidligere ble jakten avsluttet 31. oktober de fleste steder. Direktoratet fikk inn 248 innspill i høringsrunden. (©NTB)