De tre nordligste fylkeskommunene: Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark er en del av forvaltningsområdet for samiske språk. Alle videregående elever i disse fylkene har derfor rett til å kunne velge undervisning i samisk språk på skolen. Dette viser seg å bli fulgt opp på en dårlig måte.

Når elever i Troms og Finnmark skal velge språk på videregående skole, blir de frarådet å velge samisk av skolerådgivere på grunn av «for mye styr» og «manglende lærere». Dette er tilbakemeldinger fra elever som har lyst å lære samisk. Sterk motivasjon og vilje til å stå på overfor skolen er nødvendig for elever som vil lære språket som er sidestilt med norsk språk. Uforståelig, fordi Troms og Finnmark fylke tilbyr samisk undervisning for alle elever. Dette står det klart og tydelig på deres nettside.

Vi vet at det er mangel på samisklærere og at oppdatert undervisningsmateriell har vært en utfordring. Dette blir kommunisert fra fylkespolitikere, men da er det på tide at elevenes egen opplevelse kommer fram. Vi møter et skoleverk som i liten grad oppmuntrer til samiskundervisning. Betydningen av å lære samisk på skolen, må sidestilles med andre språk. Å lære spansk, fransk og tysk er viktig, men samisk er jo regionens historiske og kulturelle språk. Vi er mange elever som har samisk identitet og vil lære vårt eget språk.

Vi vet at enkelte skoler i fylket ser på seg selv som ressursskoler for å tilby samisk undervisning, men elevene ved disse skolene har aldri hørt om denne muligheten. Det er mulig å tilby god digital undervisning i samisk til skoleelever i fylket, men det er skolens ansvar å tilrettelegge for dette.

Vi er lei av å vente. Ungdommene i Troms og Finnmark skal få kjenne til egen kultur og eget språk. Vi krever at fylkeskommunen og de videregående skolene tar grep. Ved skolestart til høsten bør det informeres bedre om tilbudet, og det bør ikke være vanskeligere å velge samisk enn andre språk. Og til elevene: Stå på, dette har dere faktisk rett til!