Hører på Finnmarknytt på morgenen her hvor lederen i Energi og Miljøkomiteen og eks ordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss som jeg mener med respekt å melde, taler usant så det renner av henne om 420 kV linja Skaidi-Varangerbotn.

Det hun ikke forstår: Elektrifisering av Melkøya er direkte klimasvindel.

Det grønne skiftet som skal være det bærende element i klimapolitikken betinger at tiltak skal være bærekraftig, det vil si at utslipp av klimagasser ikke skal øke.

Elektrifisering av Melkøya vil øke utslippene av klimagasser og utarme strømkundene i Finnmark.

Vindkraft som her planlegges er energikilde ble forkastet av fysikere allerede for 300 år siden på grunn av ineffektivitet og lite stabil.

Vindkraft er ustabil sekundær energi som produseres 1/3 av året. Resten av året bruker vindmøllene strøm og fordrer vannkraft som balansekraft.

Miljømessig er forurensing med forvitring av mikroplast, epoxyrester, rester av resin og miljøgifta BISFENOL A sterkt underkommunisert.

Summen av innsatsfaktorer for å sette opp et vindkraftanlegg er formidabelt med dertil tilhørende utslipp av klimagasser. I tillegg vandalisering og irreversible tiltak i inngrepsfri natur. Det er denne som vi skal leve av for ettertiden.

Inntektene fra en eventuell økt vindkraftproduksjon i Øst-Finnmark vil i stor grad gå til utenlandske selskaper.

Nå må folk våkne før det er for seint. Situasjonen er at Norge er selvforsynt med ren vannkraft. Med alternative tiltak for å bruke energi mer effektivt, vil vi kunne dekke opp økt etterspørsel i 30 år fremover.

Da bør vi i anstendighetens navn bruke opp disse mulighetene før vi bygger vindkraftanlegg som for ettertiden vil bli stående i vår verdifulle og sårbare natur som skampletter over menneskelig dårskap.