Eldrebølgen kommer

Av
DEL

LederFolketrygdens utgifter vil vokse med nær 100 milliarder kroner de neste ti årene. Det går fram av en ny rapport fra Nav og Helsedirektoratet. Den såkalte eldrebølgen er årsaken. Det blir stadig flere eldre her til lands. Samlet sett blir det riktignok flere nordmenn også, men utfordringen er at det blir færre arbeidsføre som står bak hver pensjonist. Folketrygdens utgifter har hatt en realvekst på 65 milliarder kroner de siste åtte årene. Fram mot 2030 ventes det en vekst på ytterligere 94 milliarder kroner, til over 580 milliarder.

Utgiftene til folketrygden inkluderer de fleste Nav-ytelsene, som alderspensjon, uføretrygd, foreldrepenger og dagpenger. Folketrygdens utgjør om lag 35 prosent av statsbudsjettet. Aldringen av befolkningen vil gi enda sterkere vekst folketrygden fram mot 2030 enn i det foregående tiåret. Dette vil naturlig nok begrense handlingsrommet i statsbudsjettet og føre til at politikerne må prioritere tøffere i årene framover. Samtidig kommer inntektene fra oljevirksomheten til å avta.

Utgiftene til alderspensjon er den største driveren bak økningen i folketrygden, og utgiftene til alderspensjon vil om ti år være 55 milliarder kroner høyere enn i dag. Men hvis det ikke hadde vært for innsparingene i pensjonsreformen, så ville statens ekstrautgifter til alderspensjon ha blitt ytterligere 39 milliarder høyere i 2030. Framsynte politikere sørget for en pensjonsreform som blant innebærer at vi må stå lenger i arbeid for å få like god pensjonsuttelling som dagens pensjonister. Denne vridningen har virket etter hensikten, selv om det også har hatt sin pris for neste generasjon pensjonister.

For å gjøre bildet komplett bør vi ta med at statens utgifter til legemidler og andre helsetjenester ventes å øke med 26 milliarder. Det blir en vekst på 83 prosent, som i hovedsak skyldes dyrere medisiner og økt bruk av legemidler.

Samtidig ventes veksten i norsk økonomi å bli lavere enn det vi har vært vant til de siste årene. På toppen av dette kommer klimautfordringen, som har ført til at mange mener at Norge må stenge ned oljeproduksjonen fortere enn svint. Men svaret er ikke så enkelt. Løsningen er en gradvis overgang til et nullutslippssamfunn. Verden vil trenge norsk olje og gass i flere tiår framover. Teknologien vil også kunne redde kloden. Fangst og lagring av CO2 kombinert med å bruke gass til å produsere utslippsfri hydrogen vil løse mange problemer. Nordsjøen er kort og godt svaret.

Eldrebølgen slår inn med full tyngde de neste ti årene. To tredeler av befolkningsveksten vil komme for aldersgruppen over 65 år, mens veksten i den arbeidsføre befolkningen blir lavere. Folketrygdens utfordring er å få flere arbeidsføre ut i jobb.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags