Ekspert med sterk kritikk av Luftambulansetjenesten: - Handlingslammelse og inkompetanse

Innleide fly i millionklassen for å løse flyambulansesituasjonen, men helseforetaket vil ikke kalle det mislighold av kontrakten.