Gå til sidens hovedinnhold

Eks-ordføreren ingen kunne måle seg med

God dag Mann Økseskaft. Et tilsvar til Robert Jensen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Hva skal man si til et slikt innlegg?» spurte vi oss i koalisjonen. «Hvor har vi tråkket feil i vår kommunikasjon rundt det positive som skjer i kommunen vår?»

Det var mange ting som gikk gjennom hodene våre når debattinnlegget «Den Umulige «Vegard Bangsund»» var å lese i iFinnmark.

LES OGSÅ: Den umulige «Vegard Bangsund»

Vi saumfarte de innlegg koalisjonen hadde hatt ifm. NTP og moloen siden det ble kjent. Dette for å faktisk se om noe av det vi hadde skrevet hadde glemt å gi heder og anerkjennelse til de som skal ha det, det være seg politisk, administrasjon, havnesjef eller enkeltindivider.

Vi kom fram til at vi hadde vært klar på at dette har vært en lagseier. En lagseier vi i koalisjonen er stolt av å ha ledet. Derom hersker ingen tvil. Det kommer klart fram. Men uansett en lagseier, en lagseier for at det er et lag under tanken, visjonen og målet «Det beste for Vardø» som har klart å få dette til på så kort tid.

Vi føler at vi bør svare på noen av de påstandene som kommer fram av Robert Jensen, selv om RJ har publisert debattinnlegget med Robert Jensen (Ap), så klarer ikke koalisjonen å se at dette er noe som kommer ifra VAP da de har vært en veldig konstruktiv og dyktig samarbeidspartner i prosessen, og de skal også ha sin del av æren for at skjermingsmoloen i Vardø nå er inne på Nasjonal Transportplan.

Som sagt, dette har vært en lagseier hvor alle har prøvd å spille hverandre gode. Men det er tydelig at noen aldri klarer å se det store bildet, det positive, det konstruktive i prosess, løsninger og resultat, hvis det er noen andre som gjør, evner, skaper og får til.

Robert Jensen skriver at han har vært en nøkkelspiller ift. det å få på plass den ytre moloen på NTP.

For han snakket med fiskere i 2016, som tok opp tanken om at en ytre molo burde vært bygget for å skjerme havnen når det var dårlig vær. Dette syntes Robert var en knakende idé! Så han satte det opp på 3. plass på listen over «Ordførerens ønsker til Regjeringen», altså Vardøs innspill til de behov Vardø hadde til Nasjonal Transportplan i 2017, NTP for 2018–2029. Ytre Molo kom altså ikke med på NTP, Ytre Molo i Vardø har altså aldri vært inne på NTP, heller ikke de to andre prosjektene som ble spilt inn fra politisk ledelse i 2017, hhv. Skuldermolo Bussesundet og mudring av innseiling til havnen på Svartnes, kom inn på NTP.

Hvorfor ikke?

Kan det ha hatt noe med taktikk, innsats, samspill og løsningsorientert kommunikasjon å gjøre?

Det kan se ut til at den innsatsen koalisjonen har gjort ovenfor fiskeriminister, regjering, transportkomiteen og de politiske partiene på de forskjellige nivåene kan ha hatt noe med resultatet å gjøre.

Vi velger i hvert fall å tro på fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsens virkelighetsbilde over forhenværende ordfører Robert Jensens bilde av hva som har vært årsaken til at vi nå ser ut til å få på plass den ytre moloen.

I fiskeriministerens Facebook innlegg 17. mars, kl. 20.52 forteller fiskeriministeren her om sitt første møte med Vardø som fiskeriminister, og det engasjementet han møtte hos fiskerne, hos den politiske ledelsen og hos folket. I innlegget drar fiskeriministeren spesielt fram arbeidet fra ordfører Ørjan Jensen og varaordfører Christine Nilssen i saken, men han nevner også at det har vært mange andre Vardøværinger som har jobbet for å få dette på plass.

Det fiskeriministeren tidligere har løftet fram i kommunikasjonen med koalisjonen er at kommunikasjonen er løsningsorientert. Det kommer forslag til løsninger, det kommer forslag til gjennomføring av løsningene, og det kommer for en dag en politisk og folkelig vilje til å gjennomføre det man foreslår.

Denne evnen til konstruktiv kommunikasjon gjør at man får gehør, man blir ikke bare hørt, men man blir genuint lyttet til. Man klarer å etablere en omforent situasjonsforståelse og konsekvensforståelse. Det gjør at man kommer inn i et konstruktivt samarbeide og ønske om å bidra og gjøre samfunnet vårt godt.

Det er hva vi i koalisjonen sitter igjen med av inntrykk i det som er av tilbakemeldinger til oss ifm. prosessen rundt både molo og redningsskøyte

Det har vært gjennomført et intensivt arbeide og oppfølging mot regjeringen og medlemmene av Transportkomiteen siden koalisjonen i desember 2019 valgte å omprioritere og sette ytre molo som første prioritet på Vardøs innspill til NTP for perioden 2022–2033.

Arbeidet med å få dette til har vært bredt politisk forankret hos både koalisjonspartiene og i Vardø Arbeiderparti. Her har det ikke vært annet enn tanken om hva som er best for Vardø som har vært styrende. Derfor synes vi også det er besynderlig at Robert Jensen «signerer» med Robert Jensen (Ap), da dette er en sak vi alle har jobbet samlet for.

I samarbeidet med Ap drar ordfører Ørjan Jensen spesielt fram Torbjørn, Nicklas og Cathrine, men det er også flere i Ap som har jobbet iherdig for at moloen er kommet på NTP.

Det er heller ingen tvil om at leder i Havnestyret Stein Erik Johnsen (Ap) har jobbet iherdig for saken. Det samme har også Ingolf Eriksen gjort.

Redningsskøyten nevnes også i artikkelen

Du nevner nesten-forlisene utenfor Vardø som katalysator for at vi fikk redningsskøyte til Vardø, og poengterer nærmest i din framstilling at det ikke er gjort noe arbeide for å få på plass redningsskøyte til byen etter dine flere kontakter mot Redningsselskapet. Nå har det seg slik at det den 19 desember 2019 var to sjarker i havsnød utenfor Vardø. Den ene sank og to mann måtte berges.

Historien har seg vel egentlig slik at etter forliset og nesten-forliset 19.12.19 så skrev Frode Robertsen innlegg i flere aviser og blad, deriblant Fiskeribladet, om nettopp den manglende sikkerheten langs denne kyststrekningen. Dette ble fanget opp av ledelsen i Redningsselskapet som ringte Frode Robertsen og avtalte et møte i Vardø.

Redningsselskapet møtte Frode Robertsen, Ørjan Jensen og Ingolf Eriksen for å komme opp med en løsning på behovet for å ha en redningsskøyte plassert i Vardø. Det er omfattende dialog og kommunikasjon mellom politisk ledelse i Vardø, det etter hvert opprettede Vardø Fiskarlag og Redningsselskapet opp mot regjeringen. Den 7 oktober 2020 går regjeringen ut med en pressemelding om at de ifm. statsbudsjettet gir en ekstrabevilgning på 15 millioner kroner til drift av en ny redningsskøyte i Vardø.

Og en liten, bitte liten siste ting ... Vegards Skryteliste som Robert Jensen nevner ...

Vi syntes også den var misvisende og feilaktig, så vi ønsker å følge deg opp på dette Robert, og korrigere dette, for som du påpeker, fakta må fram.

I løpet av de siste 1,5 årene så har vi i koalisjonen, og ofte med støtte i et konstruktivt VAP, fått gjennomført følgende:

 • Redningsskøyta er nå stasjonert i Vardø – 10 år etter at den forsvant
 • Tømmestasjon for bobiler – manglet i 20 år
 • Musikkbinge – diskutert og ikke realisert på 11 år
 • Styrking av Analyseenheten – i motsetning til nedleggelse av Vardø Radio
 • Digitale overføringer av politiske møter – manglet i 15 år
 • Industriområde i Kiberg – snakket om i 25 år
 • Indre Molo – på tapetet i 15 år
 • Mudring i Vardøhavna – 40 år siden sist
 • Reguleringsplaner Kiberg, Vardø havn og Hasselneset – fra 1947
 • Lekeplass Nansenplass – på tapetet i 10 år
 • Oppstart utskifting av vannledningsnett fra slutten av 40-tallet
 • Flomsikringsarbeider i Kiberg – savnet i 20 år
 • Skøytebane – savnet i 10 år
 • Gulv i idrettshallen – savnet i 10 år
 • Garasje til hjemmesykepleiens biler – savnet i 30 år
 • Reduserte barnehagepriser – ønsket i 20 år
 • Miljøstasjoner – manglet i 20 år
 • Eierskapsstrategi – aldri hatt
 • Sti på Hornøya åpnet etter 3 år med nedstengning

Som sagt så er det lagarbeid, men selv det beste laget må ha en dyktig kaptein og strateg. Og det føler vi at vi har i sittende ordfører og varaordfører.

Det vi synes er synd er når noen som ikke lengre spiller i førsterekken framstår som negativ og lite konstruktiv i sin kommunikasjonsform og drar det positive som skjer ned til noe surt og ekkelt. For Vardø fortjener bedre, atskillig bedre. Vi i koalisjonen er redd for at slik negativitet bare går ut over oppslutningen og anerkjennelsen til Vardø Arbeiderparti.

Det er ikke noe vi ønsker i koalisjonen, for det er utrolig mange dyktige politikere og politiske ledere i VAP, og de trenger ikke å måtte forsvare slike sure oppgulp, når de i bystyret framstår som løsningsorienterte og ønsker å jobbe sammen under tanken «Det beste for Vardø!»

Kommentarer til denne saken