Einar Rune står klar til å investere 4,5 milliarder kroner og skape flere hundre arbeidsplasser i i Sør-Varanger. Det er bare ett problem

Einar Rune Vinningland er prosjektdirektør i Jutland Invest. På vegne av utviklingsprosjektet Arctic Ocean har han de siste månedene jobbet hardt for å få til en etablering av et landbasert oppdrettsanlegg i Sør-Varanger. Problemet er bare at det ikke finnes plass til dem.