De viktigste sikkerhetstruslene mot Norge kommer fra Russland og Kina, fremgår det i E-tjenestens trusselvurdering som ble lagt fram mandag.

– Russisk og kinesisk etterretningstjeneste griper inn i alle samfunnssektorer i disse landene. Begge land beveger seg i en mer autoritær retning, sier Morten Haga Lunde, sjef for E-tjenesten.