Dyveke sa opp jobben etter 10 år - blir sjarkfisker

- Har hatt en drøm om dette lenge!