Jeg leser 5. mai 2023 at leder i rovviltnemnda region 8, John Karlsen, er bekymret fordi beitedyr aldri er prioritert, og jeg lurer på hvilket land Karlsen snakker om. Det kan umulig være Norge, hvor rovdyrene er sterkt nedprioritert, og har vært det i mange år.

Les også

Rovviltnemnda: – Jeg fratrer som leder

I Norge har vi fire store rovdyr og noen små, hvor alle de fire store står på rødlista, og minst en av dem er så ille forvaltet av et uforstandig storting, at den er sterkt truet med fare for å forsvinne på grunn av innavl og en ihuga uvilje til å la nye gener slippe over grensa. Årsaken er ikke bare sauenæringa, men også grådige elgjegere med ubalanse i naturhodet fordi de ønsker konkurrentene til fryserfyllet sitt vekk fra skogen.

Samtidig har vi mer enn nok av sau i Norge. De tre siste årene har det vært tett oppunder 950.000 sauer, og når man vet at alle disse får ett til to lam, kan man selv tenke seg de mengder av får som finnes i Norge. Altfor mange. Dette kan jeg med hånda på hjertet si, når det hvert bidige år forsvinner ca. 100 000 sau og lam uten rovdyrs innblanding, kun på grunn av utmarksbeitet, uten at bøndene eller rovviltnemndene eller regjeringen gidder å bry seg. Når sauenæringa har råd til å miste hele 100 000 dyr hvert år, skjønner man at det er mer enn nok av får i Norge.

Hvis Karlsen virkelig var bekymret for beitedyrene i Norge, ville han forsøkt å ta tak i hovedproblemet for svinn i utmarka, heller enn å påstå at han fratrer sin stilling fordi han ikke får sørget for at flere gauper drepes. For så lenge dere i rovviltnemndene er mer bekymra for at dere ikke får drepe rovdyr, istedenfor å være ekte bekymra for sauene og lammene i utmarka, skjønner vi alle at det egentlig ikke er dyrevelferd dere bryr dere om.

Og da er det kanskje like greit at mennesker med en slik innstilling i din stilling, fratrer den stillingen så raskt som mulig.