– Dette er håpløst og helt uholdbart. Dette var akkurat det vi fryktet, sier Harald Andersen til Nettavisen. Han er sjef for Virke Handel, bransjeorganisasjonen til 14.600 norske handelsbedrifter.

Frem til nå har du kunnet bestille varer på nett på opp til 350 kroner uten å betale merverdiavgiften på 25 prosent. Det har vært en gunstig ordning for forbrukere, men handelsnæringen har ment det gir utenlandske nettbutikker en stor og helt urimelig fordel sammenliknet med norske butikker, som må innkreve 25 prosent moms fra kundene fra første krone.

Fjernet fritak

Stortinget vedtok i 2018 derfor å fjerne den såkalte 350-kronersgrensen for netthandel 1. april i år. I stedet skal utenlandske nettbutikker registreres i det såkalte VOEC-registeret, en ordning som gjør at de kan enkelt betale momsen rett inn i den norske statskassen.

Mens selv om butikken du handler på ikke finnes i dette registeret, trenger du ikke frykte noe avgiftssjokk.

Skatteetaten bekrefter nemlig til Nettavisen at inntil videre vil varer under 350 kroner fortsatt ikke bli belastet med moms og tilhørende fortollingsgebyr på 149 kroner, selv etter 1. april.

- For å unngå problemer med opphopning av pakker på grensen vil varer med en verdi under 350 kroner ikke bli stoppet og sjekket for mva i denne overgangsperioden. Dette fritaket betyr at transportøren ikke vil belaste kunden med fortollingsgebyr, skriver Anders Hedeman, kommunikasjonsrådgiver i Skattedirektoratet, i en epost til Nettavisen.

Ordningen vil ikke gjelde næringsmidler, som mat og andre varer med særavgifter. Disse skal fortolles ved grensekryssing, slik de har blitt siden 1. januar i år.

Utover dette vil imidlertid varer under 350 kroner fortsatt gå momsfritt over grensen, hvis butikken ikke er registeret i VOEC. Ordningen om fritak er foreløpig, men har ingen fastsatt sluttdato.

– Fritt frem

Det blir ikke tatt godt imot hos Virke, som har vært en av de sterkeste motstanderne av momsfritaket.

– Vi fryktet at det ville bli en formell, men ikke reell avvikling av 350-kronersgrensa, og det er nettopp det som har skjedd. Dette betyr at det er fortsatt fritt frem, sier Andersen i Virke.

Han sier at omfanget av netthandel fra utlandet under 350 kroner er stort. De aller fleste pakkene som bestilles på nett fra utlandet har en kjøpssum godt under dette.

– Dette er en konkurranseulempe for norsk detaljhandel og vil få konsekvenser for norsk varehandel og arbeidsplassene som hører til, sier han.

Det ble besluttet allerede i 2018 at 350-kronersgrensen skulle fjernes, og Andersen mener tiden burde ha vært brukt til å finne en bedre løsning,

– De har hatt vanvittig god tid. At det ikke er kommet en bedre løsning på plass, er uakseptabelt, sier han.

Kritisk Vedum

Han får støtte fra Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Regjeringen har hatt veldig lang tid på å unngå den situasjonen og de har visst om opphopingsproblemet lenge. Her har regjeringen gjort en dårlig jobb, sier Vedum til Nettavisen.

Han tror norske butikker vil fortsette å lide frem til de fjerner grensen helt reelt.

– Dette gir et frikort til Amazon og de store aktørene, mens norske sportsbutikker går konkurs, sier han.

Vedum viser til blant annet Gresvig-konsernet, med G-sport og Intersport, som gikk konkurs tidligere i år.

Sp-lederen mener det er en fare for at de store nettgigantene, som Amazon, ikke vil registrerer seg i VOEC så lenge de tjener mer på å være utenfor.

– Så lenge de ikke de blir pressa til det, så tror jeg de vil se at de vil tjene mer penger på å stå utenfor. Det betyr litt mer penger hver måned. Det blir litt smertefullt å gjennomføre dette, men det er uansvarlig å la være, sier Vedum.

Avgiftsplikt

Statssekretær Magnus Thue (H) i Finansdepartementet sier på sin side at overgangsordningen er et pragmatisk grep for å lette overgangen til det nye systemet.

– Overgangsordningen vil bidra til at innfasing av det nye regelverket gjennomføres på mest mulig ubyråkratisk og smertefri måte, skriver han i en epost til Nettavisen.

Han viser til at flertallet i Stortinget har bedt «regjeringen utforme en midlertidig ordning for å avhjelpe nevnte utfordringer i en innfasingsperiode».

– Både store utenlandske nettaktører og Posten Norge har varslet at de ikke har på plass systemer for å håndtere regelendringen fra 1. april, skriver Thue, som understreker at det formelt vil være avgiftsplikt fra første krone fra denne datoen.

– Dersom aktørene ikke klarer å følge reglene fra dag én, må de registrere seg og innlede en dialog med Skatteetaten samt legge frem en fremdriftsplan, skriver han.