Gå til sidens hovedinnhold

Du har min sympati, Marit Hansen

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

SAS-ansatte Marit Hansen fra Honningsvåg er en av mange pendlere som rammes av regjeringens innstramminger i pendlerfradrag på kost og losji.

  • LES BAKGRUNN: Arrogansen og den totale mangelen på forståelse i en fortvilt og uavklart arbeidssituasjon er så til de grader provoserende

Som mangeårig pendler så har jeg forståelse for Marit Hansen og andre pendlere som blir berørt av denne endringen. Samtidig vil jeg gi uttrykk for at jeg er svært uenig med regjeringen i dette spørsmålet – noe jeg også har gitt uttrykk for, og vil fortsette å gi tydelig uttrykk for.

Jeg mener at det er helt rimelig at pendlere får fratrekk for faktiske kostnader forbundet med pendlingen. Dette støtter opp under arbeidslinjen og er med å bidra til at folk kan bo i distriktene.

Enkelte ganger er ikke drømmejobben akkurat der du har vokst opp, har familien og venner og ønsker å bo. Vi bør i større grad rose pendlerne fordi de tar påkjenningen med å reise til arbeid langt unna der de bor, de bidrar i stor grad til verdiskapning og bosetting i vårt langstrakte land.

LES OGSÅ: Pilot Jan Arve er forbannet: – Alle kan ikke bo på Jessheim, det må Erna Solberg forstå

Noen har kritisert pendlerordningene for å være for attraktive. Det er jeg ikke enig i.

Jeg tror de fleste av oss kan tenke seg så kort reisetid til og fra jobb som overhodet mulig. Men noen vil alltid, av ulike grunner, ha en lang reisevei til sitt arbeid. Det synes jeg ikke man bør straffes hardt økonomisk for. Pendlerutgiftene er etter mitt syn en utgift til inntektservervelse og at man derfor skal ha fradragsrett for alle reelle utgifter dersom de er pådratt for å skape skattepliktig inntekt.

Det er imidlertid ting med ordningen som burde endres og ikke lenger fungerer etter hensikten.

Pendlere fra EØS-land krever nå en stor del av fradragene. Over halvparten av de som krevde fradraget i 2015 var utenlandske statsborgere som arbeider i Norge. Kontroller har også avdekket et stort omfang av uberettigede fradrag. Det er ingen tredjepartsrapportering og fradraget kreves av skatteyter. Dersom skatteyter blir tatt ut til kontroll, skal det framlegges dokumentasjon eller sannsynliggjøring av fradraget. Dette er meget arbeidskrevende og i en studie for 2013 fant Skatteetaten at andelen feil blant brukere av fradrag for pendlere var 27 prosent.

Disse utfordringene bør imidlertid ikke gjøre at pendlerfradragene fjernes for alle.

Jeg er derfor enig at det er nødvendig med endringer i regelverket for pendlerfradrag, men sterkt uenig i tiltakene som er vedtatt.

Jeg mener at veien å gå er at man beholder fradragene, men stiller som krav at for å være fradragsberettiget så må du være folkeregistret og ha fast bosted i Norge.

Det hadde løst mye og er noe jeg vil ta opp.

Kommentarer til denne saken