Gå til sidens hovedinnhold

Du har jo uføretrygd, så da er du jo rik. Den fikk jeg høre av en jeg kjenner

Artikkelen er over 2 år gammel

– Setter svake parter opp mot hverandre istedenfor å forklare forskjellene, skriver Nann Jovold-Evenmo.

Finnmarksdebatten Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Du har jo uføretrygd, så da er du jo rik. Den fikk jeg høre av en jeg kjenner. Fordi det var snakk om dette som vår minister nå forsøker å gjøre; fjerne skjermingen fra dem som har uføretrygd. Og det hun gjør er å sette svake parter opp mot hverandre istedenfor å forklare forskjellene. På denne måten bruker folk heller tiden til å glo stygt på dem som «ødelegger» for dem som vil gå av ved fylte 62 år.

Det er ikke sånn det fungerer! Hva vil det si tenker du da? Vel, jeg skal lage en liten forklaring med pensjon for dummies: Pensjonen er bygget opp basert på hva du selv sparer via staten i løpet av ditt arbeidsliv. Dette er da en pott som skal fordeles på x antall år etter at du har gått av med pensjon. Vi kan se det slik: Sparer du opp 1000 kroner som du skal bruke på 100 dager, så ha du 10 kr dagen.

Dersom du da skal bruke disse på 200 dager, så har du bare 5 kr dagen å leve for. Det er slik det blir dersom du velger å gå av med pensjon ved fylte 62 år og ikke jobbe frem til fylte 67år. Du KAN velge å jobbe frem til fylte 72 år. I tillegg vil de som jobber i staten eller kommunen (offentlige stillinger generelt) har rett på MER pensjon, dette kommer på toppen av den opptjente pensjonen. For offentlige har vi da pensjon fra Statens Pensjonskasse (SPK), KLP eller andre pensjonskasser. I det private har man krav på obligatorisk, det vil si at arbeidsgiver plikter å sørge for pensjonssparing for det. Da kan vi forenkle det ned til følgende;

Du har spart 1000 kroner som du skal bruke i 100 dager. Din arbeidsgiver har spart 500 kroner for deg, som du også skal bruke på disse 100 dagene. Da har du 15 kroner dagen, og ikke bare ti kroner dagen. Dersom du velger å strekke dette til de 200 dagene vi nevnte over; Så er det KUN de 1000 kronene som strekkes ut over 200 dager. De 500 kronene vil sørge for at du har samme i alle de 200 dagene. Dette fordi man selv om man går av ved fylte 62 år skal ha 66 % av sluttlønna si i pensjon (Opp til 6G), det samme dersom du går av ved 67 år. År, Ergo har du en årslønn på 590 000 kroner når du går av ved 62 år; vil du har trygd på 389 000 i året i pensjon.

Går du av ved 67 år og har 590 000 kroner i året, vil du OGSÅ ha 389 000 kroner i året. Samme gjelder om du som kommunalt ansatt går av med 62år; Fastlønn 350 000kr får du 231 000kr i pensjon, minimum. Så var det med uføretrygden vs. pensjon: Folk på uføretrygd kan ikke spare til pensjon via det pensjonskasser, og unge som blir ufør har aldri jobbet i det hele tatt. Dette gjør at de ALDRI har hatt mulighet til å spare til pensjonen sin, slik arbeidsføre gjør.

Men du opparbeider deg likevel pensjonsrettigheter. Har du uføretrygd på minstesats; 223 000 kroner året, så får du faktisk ikke det som pensjonist. Det de da er sikret er en minstepensjon: denne er på ordinær sats, 181908 kroner i året. Her finnes dog en lav og en høy sats i tillegg; disse er på hhv. 171 000kr året, og 191 000 kroner i året. Det som avgjør om du får ordinær, høy eller lav sats er følgende; Minste pensjonsnivå får du dersom din ektefelle eller samboer har alderspensjon eller AFP via det offentlige. Dersom dere begge har full alderspensjon skal begge ha ordinær sats. Dersom din ektefelle eller samboer har uføretrygd; så skal du kun få minste sats. For å få høy sats, så må din ektefelle eller samboer ha inntekt under to ganger folketrygdens grunnbeløp.

Da kan man ikke motta tjenestepensjon fra SPK/KLP eller andre pensjonskasser heller. Hva er så skjermingstillegget som vår godeste blåblå minister vil fjerne? Dette er et tillegg som de som er født mellom 1944 og 1953 får, og utgjør for en som er født i 1945 og som da har en basispensjon på 200 000 kroner, et tillegg på 990 kroner i året. Altså et tillegg på 82,5 kroner i måneden. Så det er ikke store tillegget som ministeren ønsker å fjerne, og det utgjør ikke så store summer. Men for en minstepensjonist er dette en ekstra innbetaling på strømregningen eller forsikringen som økte inneværende år.

Vi tror det handler om enorme summer, for det er dette ministeren forsøker å påstå: «VI må fjerne skjermingen for uføre, fordi de får så himla mye mer». Men har du da denne uføretrygda di, aldri har jobbet pga. sykdom, så har du ca. 223 000 kroner i året, så tjener du FAKTISK IKKE MER ENN EN SOM GÅR AV MED 62år !

Vi kan derfor oppsummere dette ved at

1. Skjermingstillegget gjelder svært få, og handler om levekårsjusteringer.

2. Det gjelder svært få og vil ikke påvirke oss i fremtiden, fordi de som nå er født i 66 har allerede valgt om de VIL gå av tidlig eller ikke, eller har ett år igjen til full pensjon.

3. Landets ledere må slutte å sette pensjonister og uføre opp mot hverandre ved å omskrive fakta. på forhånd takk!

Kommentarer til denne saken