Hvis Ap vinner valget, kommer partiet til å se nærmere på hvordan drivstoff kan gjøres billigere i distriktene. Det vedtok Ap-landsmøtet lørdag.  

Samtidig med at Senterpartiet fosser fram på målingene, frir Arbeiderpartiet til befolkningen på bygda med et forslag som kan gjøre bensin billigere på bygda.

I forslaget som ble vedtatt, heter det at partiet vil «utrede bruk av fleksibel veibruksavgift som varierer med geografisk plassering og utslippsintensitet i drivstoffet».

En utfordring med slike tiltak er å innrette dem på en måte som gjør at de kan godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Vil vurdere om Vinmonopolet skal overta taxfree

Når gjeldende avtale utløper, skal det også vurderes om Vinmonopolet bør ta over taxfreeordningen, vedtok Aps landsmøte lørdag. 

Vedtaket er en del av partiets tiltak for forebygging av rusmisbruk.

I henhold til vedtaket vil Ap «vurdere å la Vinmonopolet ta over driften av taxfree-ordningen når gjeldende avtale utløper. Inntektene til offentlige og private flyplasser videreføres».

Vedtok tredelt foreldrepermisjon

Ap-landsmøtet vedtok lørdag også å øke fedrekvoten til 14 uker og sørge for en tredeling av permisjonstiden. 

Ap ser for seg en fordeling med en tredel til mor, en tredel til far og en tredel til fri fordeling mellom foreldrene.

Vedtaket betyr at AUF-leder Mani Hussaini ikke vant fram med sitt forslag om at permisjonen skal todeles med en del til hver av foreldrene. Med i denne dissensen i det opprinnelige programutkastet var også at de ni ukene som er forbeholdt mor i forbindelse med fødsel, beholdes som særordning.

Fedrekvoten er i dag på ti uker.

(©NTB)