3. desember 2019 gikk det galt på en hjemmefest, hos den nå domfelte Lakselv-mannen i 30-årene. Mannen i 30-årene følte seg truet av 40-åringen og hentet, på et tidspunkt, to kniver fra kjøkkenet. Tiltalte forklarte at han ble redd, og sa i retten at 40-åringen opptrådte truende.

Den nå drapsdømte mannen, sa til AMK-sentralen da han ringte etter hjelp, at han knivstakk 40-åringen.

"Æ har stukke en kar med kniv. Hjelp, hjelp", finner vi i utskriften fra samtalen med AMK-sentralen.

I samme samtale sa han også at han ble angrepet, og at han ikke mente å drepe kompisen sin.

- Visste ikke hvordan han døde

I sin forklaring for retten sa lakselvmannen i 30-årene at han ikke visste hvordan avdøde ble påført den skaden han døde av. Hans forklaring om selve skaden, begrenser seg til at han selv ikke har forårsaket skaden.

«Tiltalte har derimot forklart at avdøde like før dette skjedde, tok tak i håndleddene og løftet han opp fra stolen og at de deretter falt på gulvet», forklarte han for retten, gjengitt i tingrettens dom.

Indre Finnmark skriver videre i dommen at det kan være grunn til å tro at avdøde opptrådte på en måte som skapte en viss redsel, og at dette var bakgrunnen for at han (nå domfelte) hentet knivene fra kjøkkenet.

«Så langt kan det uttrykke en handling som trekker i retning av preventiv nødverge. Etter rettens mening er det imidlertid vanskelig å forstå hvilken betydning dette kan ha for selve forsettet, det at tiltalte har stukket avdøde på en måte som gjorde at han må ha ansett det for overveiende sannsynlig at stikket kunne medføre en dødelig skade. Dette gjelder selv om det tas utgangspunkt i tiltaltes personlige forutsetninger. Det vises til tiltalte forklarte i samtalen med AMK-sentralen», står det blant annet i dommen fra tingretten.

Tiltalte har både i samtalen med AMK-sentralen, og til politi og nabo som kom til stedet, sagt at han ikke mente å drepe.

«Hvis man mener å drepe noen, er man over i et grensetilfelle mot overlagt eller planlagt drap. Etter rettens mening kan utsagnene om at han ikke mente å drepe best forstås som om han stakk avdøde med sannsynlighetsforsett om at stikket kunne medføre en dødelig skade. Utsagnene kan også forstås som om han etter å ha settkonsekvensene av sin handlinger, angret på det han hadde gjort», står det i dommen fra tingretten.

LES OGSÅ: Her ble «Andy» (40) drept

LES OGSÅ: Drapsmistenkt flyttet til Alta og har forklart seg om drapsdagen i Lakselv til politiet: – Han har det tungt!

LES OGSÅ: – Når han spør hvor faren er, peker jeg på skyene og sier, der, der oppe er han

– Så konsekvensen

Til AMK-sentralen uttalte han også at avdøde skulle fly på han, og at han drepte han.

I retten prosederte mannens forsvarer, Marius Ihlebæk, på at knivstikkingen ikke hadde skjedd med forsett, og at hans klient måtte frifinnes for drap. Han viste til mannens egen forklaring, om at knivstikkingen ikke skjedde med forsett, men som et resultat av et tragisk uhell som drapsofferet selv bidro sterkt til.

Forsvareren mente videre at det ikke fantes bevis i saken, som kunne tilbakevise at ting skjedde slik klienten hans har forklart, altså at drapet kom som følge av et tragisk uhell.

LES OGSÅ: Forsvareren med flengende kritikk av politiet: – De har besluttet at dette var et drap – ferdig snakka!

Indre Finnmark tingrett skriver i sin dom at de ikke er i tvil om at tiltalte utførte knivstikket som medførte at 40-åringen døde.

«Det objektive skyldkravet er dermed til stede», skriver retten.

Retten finner videre at tiltalte handlet med forsett. De kommer også inn på samtalen mannen i 30-årene hadde med AMK-sentralen.

LES OGSÅ: – Æ må ha en ambulanse fort som faen ... Æ har stukke en kar med kniv ... Hjelp! Hjelp!

«Tiltalte har både i samtalen med AMK-sentralen og (med de to første på stedet red anm.) sagt at han ikke mente å drepe. Hvis man mener å drepe noen, er man over i et grensetilfelle mot overlagt eller planlagt drap. Etter rettens mening kan utsagnene om at han ikke mente å drepe best forstås som om han stakk avdøde med sannsynlighetsforsett om at stikket kunne medføre en dødelig skade. Utsagnene kan også forstås som om han etter å ha sett konsekvensene av sin handlinger, angret på det han hadde gjort», skriver tingretten.

LES OGSÅ: Fulle og glemske: Ingen husker å ha sett drapet som skjedde innenfor disse veggene

– Ingen nødverge

Retten mente heller ikke å kunne se at verken tiltalte eller forsvarer har gitt uttrykk for at det har skjedd en nødvergehandling.

«Retten er enig i dette, særlig fordi tiltaltes henting av kniver, i den foreliggende kontekst innebar en trussel mot avdøde, noe avdøde på sin side kunne ha rett til å forsvare seg mot. Om knivstikket mot armhulen skulle ha skjedd mens avdøde holdt armene opp foran ansiktet for å forsvare seg, kan tiltaltes knivbruk ikke ha skjedd i nødverge. Og dersom knivstikket har skjedd i forbindelse med at avdøde har løftet opp armene i et forsøk på å forsvare seg ved å ta knivene fra avdøde, har bruken av kniv uansett gått lenger enn det som har vært nødvendig. Avslutningsvis bemerkes at det ikke er skader rundt tiltaltes hals av en type som kan indikere at avdøde hadde tatt et livsfarlig kvelertak som tiltalte måtte forsvare seg mot», skriver tingretten videre.

LES OGSÅ: Spesialisten: – Drapet kan umulig ha skjedd slik den tiltalte hevder

Tidligere domfelt

Mannen i 30-årene er tidligere domfelt, og sto nå tiltalt for å ha drept en annen mann, samt får å ha brukt narkotika. Han ble i Indre Finnmark tingrett kjent skyldig i begge forhold, og ble dømt til fengsel i 9 år og sju måneder.

I tillegg må han betale oppreisningserstatning til avdødes to barn, med 200.000 kroner til hver av disse.

LES OGSÅ: Ber om erstatning til drapsofferets barn: – Det kan ikke rette opp at de har mistet faren, men er en form for kompensasjon