Disse skal styre Troms- og Finnmark. Sjekk hva de er enige om

ENIGE: Ingen skoler skal legges ned og fylkessammenslåingen skal oppheves. Det har medlemmene av forhandlingsutvalget blitt enige om. På bildet ser vi fra venstre Ivar B. Prestbakmo, (Sp), Fred Johnsen (SP), Anne Toril Eriksen Balto (Sp), Randi Lillegård (Ap), Bjarne Rohde (SV), Katrine B. Gregussen (SV), Tommy Berg (SV), Stine Akselsen (Ap) og Bjørn Inge Mo (Ap).

ENIGE: Ingen skoler skal legges ned og fylkessammenslåingen skal oppheves. Det har medlemmene av forhandlingsutvalget blitt enige om. På bildet ser vi fra venstre Ivar B. Prestbakmo, (Sp), Fred Johnsen (SP), Anne Toril Eriksen Balto (Sp), Randi Lillegård (Ap), Bjarne Rohde (SV), Katrine B. Gregussen (SV), Tommy Berg (SV), Stine Akselsen (Ap) og Bjørn Inge Mo (Ap).

Tre partier har blitt enige om å styre i lag.

DEL

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti i Troms og Finnmark er enige om et forpliktende politisk samarbeid for å styre Troms og Finnmark fylkeskommune de neste fire årene.

Det skriver partiene i en pressemelding.

Partiene skal nå utarbeide en politisk plattform for kommende periode, men er allerede man enige om å jobbe for å oppheve tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommuner.

Dagens videregående skolestruktur skal legges til grunn, og ingen skolesteder legges ned. Det innebærer at det ikke blir fritt skolevalg for Troms og Finnmark som helhet.

Partiene er enige om å ha et sterkt fokus på å ta i bruk mulighetene og utvikle hele vår store region, i forhold til infrastruktur, nærings- og lokalsamfunnsutvikling.

De tre partiene er opptatt av å jobbe for et trygt og seriøst arbeidsliv, og vil invitere partene i arbeidslivet til samarbeid om en modell for offentlige innkjøp og anbud i Troms og Finnmark.

Partiene er opptatt av trygge og sikre arbeidsforhold for de ansatte i fylkeskommunen, særlig i den situasjonen man er i nå. Den nye fylkeskommunen vil ha en parlamentarisk styringsmodell.

Politisk plattform for samarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil bli lagt fram før det konstituerende fylkesting i oktober.

Det skriver partiene i pressemeldingen.

Artikkeltags