Disse lovbruddene ble avdekket på skolen

- Jeg forventer at opplæringssjef i Finnmark fylkeskommune og rektor ved Alta videregående skole retter opp lovbruddene innen fristen, sier fylkesrådmann Øystein Ruud