Gå til sidens hovedinnhold

Disse får jakte elg til høsten

FeFo har gjennomført trekningen over hvem som får tildelt jaktfelt i høstens elgjakt.

296 jakttilbud var utlyst i år. Totalt 417 jegerlag oppfylte søknadskriteriene, og var med i trekningen. På disse lagene var det totalt 2.251 jegere, 81 flere enn i fjor.

– Dette er flere enn i fjor, men langt færre enn noen år tilbake, skriver FeFo i en pressemelding, og viser til at det i 2013 var 488 søknader.

Etter trekningen er det 293 elgjaktlag som får tilbud om felt.

– 103 av disse jaktlagene fikk sin første- eller andre prioritet oppfylt. Dersom en i tillegg tar med 3. og 4.-prioritet, er det 151 lag som kan være svært fornøyde, skriver FeFo.

124 av søkerlagene havnet på reservelista. I år får jaktledere for disse lagene tilsendt e-post med trekningsnummer.

– Per i dag er det bare tre jaktfelt som er ledige, i hhv. Kautokeino, Lebesby og Gamvik. Flere jaktfelt kan bli ledige dersom jaktlag takker nei til tildelt elgjaktfelt. Jaktlag som er høyest oppe på reservelista har gode sjanser til å få jaktfelt som ennå ikke er tildelt, eller som andre jaktlag eventuelt takker nei til, opplyser FeFo.

Flest lag har for øvrig søkt på felt 9 9-Njárgasaš i Karasjok, nærmere bestemt 184. Tor Georg Næss og hans jaktlag kan derfor si seg ekstra fornøyd, selv om de hadde feltet som sin andreprioritet.

Under ser du hele oversikten over hvem som har fått tildelt jaktfelt. Før har listen inneholdt oversikt over samtlige medlemmer på jaktlaget, men på grunn av strengere personvernregler, opplyser FeFo nå kun navnet på jaktlederne.

Kommentarer til denne saken