Disse ble bygget og solgt i fjor. Nå venter Sten Rune & co. på å gå i gang med 12 nye

Ytterligere 24 leiligheter planlegges i et annet boligfelt.