Dispsaker til besvær: – Ikke noe å være stolt over for Vadsø Høyre

MDG Vadsø vil ha en helhetlig og langsiktig forvaltning av arealene og ressursene i kommunen.

MDG Vadsø vil ha en helhetlig og langsiktig forvaltning av arealene og ressursene i kommunen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vadsø Høyre er i sitt politiske regnskap stolte av at Hovedutvalg for plan, miljø og kommunaltekniske saker (PMK) er et “JA-utvalg”, som har hatt en “JA-holdning” i de fleste av de rundt 400 sakene de har behandlet i perioden. Dette er altså saker hvor PMK gjør unntak fra kommune- eller reguleringsplanen som er vedtatt. For et parti som tradisjonelt har profilert seg som et “ordens-parti”, er dette på ingen måte noe å være stolt over!

At plan- og bygningsloven (PBL) gir kommunene mulighet til å dispensere fra egne planer, betyr ikke at det ikke samtidig stilles krav ved eventuelle unntak. Kommunens adgang til å gi dispensasjon er etter loven ganske begrenset, av hensyn til blant annet samfunnet, miljøet og fremtiden. “Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan.” Høyre vil kanskje oppfatte dette som en “nei-holdning”, men dette er hentet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets artikkel om § PBL 19-2.

Vi anerkjenner at det kan oppstå saker og situasjoner som gjør at det vil kunne være fornuftig å dispensere fra planer, men dispensasjoner er et nødvendig onde som skal brukes i unntakstilfeller. Når dispensasjonene er så omfattende i antall som de har vært de siste 4 årene, er det et tegn på at det er behov for at planene må oppdateres eller utarbeides, noe kommunen også anerkjenner i planstrategien sin. I beste fall fører denne dispensasjonspraksisen til en fragmentert forvaltning, som i tillegg er mer ressurskrevende for både kommunen og søker. I verste fall er den ulovlig.

Gode planer sikrer en helhetlig, langsiktig og bærekraftig forvaltning av arealene i kommunen. Kommune- eller reguleringsplaner er et resultat av en omfattende demokratisk prosess, der sektormyndigheter og alle berørte innbyggere får mulighet til å være med på å utforme planene. Gode planer vokser dessverre ikke på trær, og rullering av planer er selvfølgelig et ressurs- og prioriteringsspørsmål. Det er derfor betimelig at et av Høyres absolutte kampsaker har vært å prioritere administrasjonens tid og kommunens penger til en scooterløype mellom Vadsø og Vestre-Jakobselv, samtidig som de godt kjenner til behovet for nye planer.

MDG Vadsø har hatt en konservativ innstilling til dispensasjoner. I de tilfeller MDG har stemt for en dispensasjon er det etter en helhetlig vurdering, både for nåtid og fremtid. For tiltakshaver og samfunnet i øvrig. Ikke etter et prinsipp om at vi alltid skal si JA. Akkurat som en forelder som må sette grenser som deres barn ikke liker, må politikere kunne fatte avgjørelser som ikke alltid er populære. Høyre vil kalle det for å ha en “nei-holdning”. Vi kaller det for å tenke langsiktig og ta ansvar.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken