Arbeiderpartiet snudde på sitt landsmøte i helgen og sa ja til et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Kjell Gievær, direktør i Petroarctic skriver i iFinnmark 09.04.2019 at jubelen ikke er “like stor på industrigulvene i Stavanger, Stord, Verdal, Sandnessjøen og Hammerfest”, som den var blant miljøbevegelsen på Youngstorget. Han hevder også at Arbeiderpartiet har sviktet mangfoldet av næringer i områdene.

Les Giæver sitt innlegg: «Jonas, Hadia og Bjørnar vraker sine løfter»

Jeg var på Youngstorget og jublet. Jeg representerer miljøbevegelsen i denne saken, jeg representerer ungdommen i denne saken, og jeg skal ikke hevde at jeg representerer noen andre. Gievær er direktør, men hevder at han snakker på vegne av industriarbeiderne på “gulvene” i hele Norge. Dette er det jeg finner mest provoserende i kampen om LoVeSe. For det er nemlig de i toppen av oljelobbyen som er mest desperate for oljeboring i disse områdene, ikke arbeiderne eller hele Norges befolkning.

Undersøkelser fra bla. Norstat og Norsk Medborgerpanel viser at et flertall av nordmenn, et stort flertall i nord, et flertall av ungdommen og et flertall av Arbeiderpartiets velgere sier ja til et oljefritt LoVeSe.

Giæver forsøker å appellere til det patriotiske i oss ved å knytte all Norges velferd til oljefunnet “lille julaften i 1969”. Jeg bestrider på ingen måte at oljen har vært viktig for norsk velferd, men åpning for oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja vil ikke være viktig for norsk velferd. Nåværende professor i petroleumsøkonomi på UiS og tidligere sjefsøkonom i Statoil, Klaus Mohn har uttalt at oljevirksomhet i LoVeSe ikke er viktig for Norge som helhet. At det ikke har stor betydning for Norge som nasjon.

Det er nemlig større potensiale for arbeidsplasser i næringene som trues av oljevirksomhet i nord. I fiskeri, reiseliv, marine næringer og biomarin industri er det i følge Framtida i Nord rapporten potensiale for å nå opp til 10 000 arbeidsplasser i 2030. Til sammenlikning kan oljen skape maks 1100 nye arbeidsplasser i området. Det sier seg selv at en ikke bør risikere de eksisterende og mulige fornybare arbeidsplassene for færre jobber innen oljen, bare for å gjøre Gjevær, Schjøtt- Pedersen og resten av direktørene fornøyde.

Da jeg sto på Youngstorget representerte jeg bare meg selv, som er aktiv i miljøbevegelsen og 20 år gammel, og mener det samme som flertallet av unge velgere mener i denne saken. Fiskerne i nord representerer seg selv, fagforeningene som er for et oljefritt LoVeSe representerer flertallet av foreningens medlemmer, men sammen representerer vi en bevegelse for framtiden. For arbeidsplasser som gjør godt for Norge som helhet, ikke bare for oljelobbyen.

Vi ønsker Arbeiderpartiet velkommen i bevegelsen som fisken, folket og framtiden.