Dette vil ikke forsikringsselskapet dekke: - Kan koste 800.000

Tok kontakt med forsikringsselskapet.