Dette fettet vil folk flest bli kvitt først. Slik kan det gjøres

Her er del fire av treningsprogrammet til kjendistrener Cornelis Elander.