Det tok fylkesrådet 20 sekunder å vedta forslaget om kutt i båtrutene som ble lagt fram av administrasjonen i fylket. Et forslag som ikke fremkommer direkte, men som en fotnote i sakspapiret. Ingen spørsmål – bare banket igjennom.

Dersom forslaget blir stående etter fylkestingets møte vil en rekke mindre steder langs kysten bli nedlagt. Forslaget innebærer en avvikling av all bosetting. I fritidsboligene kan folk bare slukke lysene i og kaste nøkkelen.

Regional samferdselsplan for Finnmark 2014-2023 er gjeldende plandokument, og sier at steder med bosetting skal ha anløp slik at fastboende kommer seg til og fra kommunesenter minst 1 dag pr uke. Videre poengteres det at man skal ta hensyn til fritidsbebyggelse og båtruter fredag og søndag.

Man kan jo undre seg over hva som er vitsen med vedtatte plandokumenter, når administrasjonen og fylkesrådet ikke forankrer endringer i gjeldende dokumenter.

"- Noen må bli skuffet. Det er ikke nok penger til å dekke alt."
Fred Johnsen, Leder i Samferdselskomiteen til iFinnmark

Begrunnelsen er et overforbruk i 100 millionersklassen og at det må spares «der det smerter minst». 16 små veiløse samfunn skal dermed legges brakk for å finansiere vedtak gjort i de to tidligere fylkeskommunene for å berge parten sin før sammenslåing.

Vi er ikke skuffa, skuffa blir man dersom det blir færre anløp. Å bli fjerna fra ruteplanen er å bli utradert. Fraflytta. Nedstengt. Det smerter.

Hva er realiteten i dag? På Sørøya har de fleste plasser anløp på signal. Akkarfjord har noen flere anløp, og Skippernes noen færre enn resten av nordenden av øya. I vinter ble onsdagsruta lagt om fra å gå «vanlig rute» mellom Hammerfest - Akkarfjord til Slettnes - retur til Hammerfest, til å gå via Hasvik. Det har ført til at denne ruta har et mye mindre belegg nå enn tidligere, og ikke er spesielt attraktiv.

I følge de opplysninger vi har denne omleggingen inklusiv at Akkarfjord betjenes av Måsøyruta en merkostnad på ca. 2,5 millioner pr. år. Om det stemmer er vanskelig å finne ut av. Tall for antall reisende, eksakte kostnader og andre opplysninger er godt bevart informasjon som holdes tett til brystet av Boreal og fylket. Hvorfor?

Dette er en sak som berører og engasjerer. Det skrives leserinnlegg, politikere kontaktes av fortvilte fastboende og eiere av fritidseiendommer, det skrives mailer.

Vi må få politikerne til å forstå. Forstå hva konsekvensen av forslaget betyr. Derfor legges det nå masse energi og krefter i opplysning.

Blant annet sendes det mail til fylkespolitikerne. Disse kommer det feilmelding på.

Har de folkevalgte blokkert kontoene sine så folket ikke får kontakt? Eller er det fylkeskommunen som ikke ønsker at vi skal nå fram med informasjonen? Æ bare spør.