Dette er gutta som står på 24/7 for byens innbyggere: – Med 220 km vei, er det nok å gjøre!

Av

Guttene i Alta kommunes driftsseksjon på Øyra er de som sørger for å holde de kommunale veiene i Nordlysbyen fri for snø – også i de tettbebygde boligstrøkene. I tillegg rydder og rensker de grøftekanter på småveiene i kommunen, slik at veiene holder breddestandarden som kreves. Vi har vært med Ronny Møllenes på en runde i brøytebilen for å se hvordan deres hverdager er.